Vad menas med Bilersättning?

Den som reser med egen bil i tjänsten kan bli kompenserad av sin arbetsgivare med bilersättning. Syftet med bilersättning är att täcka kostnaden för förbrukning av drivmedel och förslitning på bilen. Om man inte får ersättning av arbetsgivaren är det möjligt att göra avdrag i deklarationen. Bilersättning är skattefritt upp till schablonvärden som bestäms av Skatteverket.
Storleken på bilersättningen avgörs av om det är en förmånsbil eller om du äger bilen själv. Sedan finns bestämda värden per mil som för 2018 är 18,50 kr/mil för egen bil, 6,50 kr/mil för förmånsbil (diesel) och 9,50 kr/mil för förmånsbil (bensin/el/etanol). Lägg märke till att bilersättning endast gäller för körning som görs i tjänsten.

Vad täcks inte av bilersättningen?

Trängselskatt, färjeavgifter, broavgifter, vägavgifter, parkeringsavgifter mm täcks inte av bilersättning, utan måste ersättas separat. Ges bilersättning som ligger över gränsvärdena, fastställda av Skatteverket, eller om den ges för privat bilkörning är den inte längre skattefri. För tjänsteresor utomlands varierar det skattefria beloppet mellan olika länder.
Priset på drivmedel varierar ibland stort under året och det kan hända att förbrukningen av drivmedel kostar mer per mil än det skattefria belopp som Skatteverket har slagit fast. Det är vanligt att arbetsgivaren höjer bilersättningen för att undvika att anställda betalar för sina bilresor i tjänsten, men då blir delar av bilersättningen skattepliktig.
  • Syftet med bilersättning är att kompensera anställda som använder egen bil i tjänsten. Kompensationen gäller för slitage och förbrukning av drivmedel.
  • Om man inte får bilersättning av sin arbetsgivare finns möjligheten att göra avdrag i deklarationen.
  • Skatteverket fastställer gränsvärden per mil för ersättningen som skiljer sig beroende på om det är egen bil eller förmånsbil.

Är det vanligt med högre bilersättning än Skatteverkets schablonbelopp?

De som kör mycket i tjänsten förhandlar ofta fram högre bilersättning per mil än den skattefria delen. Många storföretag har också fasta resebestämmelser med egen nivå på ersättningarna. Det är inte ovanligt med 10-20 kr extra per mil körd i tjänsten, men den överskjutande delen är skattepliktig.

Vad gäller för privatleasing?

En anställd som leasar en bil och betalar alla kostnader, ses från arbetsgivarens synvinkel som privat finansiering av en egen bil. Bilersättningen betalas alltså precis som för en privatägd bil. Arbetsgivaren kan betala kostnaden för allt drivmedel, men i så fall räknas det som att den anställde har en skattepliktig drivmedelsförmån.

Vem betalar övriga avgifter som inte täcks av bilersättningen?

Det bör anges i avtalet. Ett vanligt fall är att arbetsgivaren står för parkeringsavgifter och eventuella övriga avgifter som uppstår när bilen används i tjänsten. Inte sällan finns ett lokalt kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar alla frågor kring användandet av egen bil i tjänsten.

Ska moms betalas för bilersättning?

Nej, det är ingen moms på bilersättningar. På den skattefria bilersättningen till anställda sker inget avdrag för preliminärskatt och heller inget kostnadspåslag för arbetsgivaravgifter. Om bilersättning ges till en anställd utöver den skattefria delen, är den överskjutande delen skattepliktig. Den tas upp för en anställd som vanlig kontant bruttolön.

Tjänar anställda på att ha en bränslesnål bil?

Skatteverket bestämmer den skattefria delen av bilersättningen enligt ett fast pris per körd mil i tjänsten. För närvarande ligger värdet på 18,50 kr för egen bil. Alltså finns fördelar med en bränslesnål bil, medan en bil med hög bränsleförbrukning får förlita sig på att arbetsgivaren kompenserar.