Om du tänker bedriva export eller import med en produkt som är svår att klassificera, har du möjlighet att ansöka om ett bindande klassificeringsbesked, eller ett så kallt BKB, hos Tullverket. Ett BKB är endast gällande för det bolag som ansökt om det och som intyget är skrivet för.

Bindande klassificeringsbesked

  • Du kan ansöka om ett bindande klassificeringsbesked ifall du vill exportera eller importera svårklassificerade varor
  • Ett bindande klassificeringsbesked gäller endast det ansökande bolaget och för vilket det gäller
  • Ett bindande klassificeringsbesked kan vara vägledande för andra bolag
  • Normalt kostar det inget med ett bindande klassificeringsbesked, men undantag finns
  • ETBI-databasen är ett register över alla bindande klassificeringsbesked i hela EU
  • Ett bindande klassificeringsbesked gäller i tre år
  • Överklagande av bindande klassificeringsbesked görs hos förvaltningsrätten

Nytta, kostnader och giltighetstid

Ett bindande klassificeringsbesked kan vara en vägledning för andra näringsidkare som handlar med samma varor utanför landet. Det brukar vara gratis att få ett BKB, men undantag finns. Det kan till exempel tillkomma kostnader om Tullverket måste begära ett utlåtande från en expert eller om de måste ta prover.

Det bindande klassificeringsbeskedet gäller vanligtvis under tre års tid. Om det blev utfärdat före 1/5 2016 gäller det under sex års tid. Om du har en licens för din vara och får ett bindande klassificeringsbesked för det, gäller BKB:t tills dess att licensen för produkten går ut.

Vad gäller för ansökan, och överklagan

Det bindande klassificeringsbeskedet är giltigt i EU och du måste uppge ett referensnummer för det bindande klassificeringsbeskedet i din tulldeklaration. Det går bara att ansöka om bindande klassificeringsbesked för det du verkligen ska importera eller exportera. Du måste göra en ansökan för varje separat produkt. Tullverket ska ha din ansökan per post.

Det finns en databas, EBTI, som är gemensam för hela EU, där det går att söka på alla gällande bindande klassificeringsbesked. Är du missnöjd med ett BKB, har du möjlighet att överklaga det hos närmaste förvaltningsrätt. Information om hur du ska göra då, skickas ut samtidigt som du får det bindande klassificeringsbeskedet.