Blandad verksamhetI vissa fall kan det hända att en firma har en momsbefriad verksamhet när det gäller vissa delar, det kallas blandad verksamhet. Exempelvis ett företag som bedriver vård där det finns legitimerade psykologer, som är momsbefriade, och socionomer, som är momspliktiga. För de företagen finns det specifika regler för vad som gäller för beskattning.

  • Blandad verksamhet betyder att det utförs skattepliktiga, men även undantagna kostnader i samma verksamhet.
  • Det finns specifika regler kring hur moms ska betalas i en blandad verksamhet.
  • Där momspliktig och icke momspliktig verksamhet samverkar, kan de slås ihop (såsom golvytor).
  • I tydliga fall måste momspliktig och icke momspliktig verksamhet skiljas åt.
  • Momsen ska anpassas procentuellt utifrån hur verksamheten är upplagd.
  • Det kan finnas undantagsregler beroende på verksamhet.
  • Skatteverket svarar gärna på dina frågor om blandad verksamhet

Exempel på hur du gör

De saker som köps till den verksamhet som är skyldig att betala moms, som till exempel för kurser för socionomerna, är det tillåtet att dra av ingående moms på. Det du köper till den delen som är befriad moms, är det inte tillåtet av dra av någon moms på.

Det som inte tillhör någon specifik del, som journalföring, ska du fördela momsen beroende på hur stor del som går till varje del. Ifall du har en fjärdedel momsfri del och tre fjärdedelar med momsplikt, har du möjlighet att dra av 75 procent av ingående moms på det som tillhör båda delarna.

Mer om blandad verksamhet

Vad gäller den procentuella fördelningen kan det beröra journalföringen, eller lokalyta alternativt antalet besökare till de olika delarna. Om du vill ha koll på vilka rättigheter du har till avdrag ska du läsa ML (Mervärdesskattelag 1994:200). Hela lagen hittas på riksdagens hemsida. Det ska endast ske i den verksamhet som är skyldig att betala skatt.

Det kan finnas undantagsregler. Kontrollera med Skattemyndigheten vad det är som gäller. När det gäller utgående skatt, ska underlaget för beskattning beslutas genom uppdelning efter skälig grund om det består av både handlingar som innebär skattskyldighet och verksamhet som inte gör att skatt måste betalas.