Bokföring är den löpande redovisningen av ett företags intäkter och utgifter. Alla företag måste registrera alla så kallade affärshändelser som sker samt varifrån de kommer ifrån.

För nya företagare kan bokföring kännas väldigt svårt, då alla händelser och siffror måste vara korrekta enligt bokföringslagen. Vissa tar till och med hjälp av andra företag eller personer som utför bokföringen för att få till den rätt. Dock kostar det pengar att anlita hjälp av denna typ. Det kan vara värt det, inte minst eftersom det gör att den som startar ett nytt företag kan koncentrera sig helt och hållet på kärnverksamheten.

Många gör bokföringen i slutet av varje taxeringsår vilket gör att det blir som en resumé över hur det året har varit.

Så förbereder du digBokföring

Första steget till att lära sig utföra bokföring är att spara alla kvitton och fakturor. Helst ska du spara dessa i en pärm som du sedan kan plocka fram när det är dags för bokföring. Det som du behöver vara påläst om är framför allt följande:

  • skatter (inklusive moms)
  • redovisning
  • lagar och regler inom det område där ditt företag är verksamt

Har du gått ekonomiprogrammet på gymnasiet eller har en gnutta kunskap inom företagsekonomi har du redan mycket vunnet. Om du inte har det är ett tips att läsa på om viktiga ekonomiska termer. På den här sajten hittar du information om de flesta av dem. Den här videon ger också en bra introduktion till bokföring, och dessutom flera räkneexempel.

Alla personer som startar företag är skyldiga att bokföra för att myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket skall kunna följa hur det går samt för att kunna betala rätt skatt. Bokföring gör inte bara att myndigheterna får mer koll på ditt företag – du själv får också en bättre bild av ditt företags ekonomiska situation.

Löpande bokföring

Förutom bokföring i slutet av året måste du göra löpande bokföring, där intäkter och utgifter redovisas månad för månad. Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att registrera företagets affärshändelser i din bokföring. Kontanta in- och utbetalningar ska i regel bokföras senast arbetsdagen efter att de skett, och övriga händelser ska bokföras så snart det är möjligt.

Den löpande bokföringen kan skötas enligt fakturerings– eller kontantmetoden. Det är viktigt att det finns verifikationer till alla affärshändelser, som kvitton, fakturor eller reseräkningar.

Bokföring enligt god redovisningssed

När du arbetar med ditt företags bokföring är det viktigt att den följer god redovisningssed. Detta gäller fastän det inte är fastställt i någon lag vad som menas med detta begrepp. Däremot är det specificerat både i årsredovisningslagen och i bokföringslagen att god redovisningssed ska följas.

2 § Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

(Årsredovisningslag (1995:1554), 2 kap)

2 § Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

(Bokföringslag (1999:1078), 4 kap)

Vad innebär då god redovisningssed? Det är det allmänt accepterade tillvägagångssättet, som har utarbetats av Bokföringsnämnden, en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. När årsredovisningen sedan granskas av revisor kommer det att kontrolleras att bokföringen har skett i överensstämmelse med god redovisningssed.

Bokföring utanför EU

Bokföring utanför EUDet är idag vanligt att svenska företag köper produkter eller tjänster från företag utanför EU. Detta räknas som import, och den som importerar varorna till Sverige måste lämna en importdeklaration samt betala tullavgift, moms och eventuella andra skatter till Tullverket eller Skatteverket (beroende på om det rör sig om en person eller ett företag). Den juridiska person som gör importen kan göra detta på egen hand, eller låta ett ombud sköta importen och det nödvändiga pappersarbetet.

Utgifter förknippade med import av varor som ännu ej har förbrukats ska redovisas som en tillgång i bokföringen. När resurser har förbrukats omförs tillgångar av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen.

Tänk på att kostnaden i svenska kronor för inköp av varor från utlandet varierar med växelkursen, och att det är växelkursen som gäller när fakturan betalas som ska användas i bokföringen. Svenska företag ska alltid presentera en bokföring som visar intäkter och utgifter i svenska kronor.

Ta hjälp med bokföring

Det kan verka svårt att sätta sig ner med alla kvitton och utdrag varje månad. Känner du att det är alldeles för mycket att ta in är ett tips att ta hjälp av en redovisningskonsult eller en revisor. De kan utföra bokföringen så länge de har alla kvitton och fakturor som företaget har mottagit. Det är dock fortfarande upp till ägaren av företaget att se till så att allt stämmer överens med de lagar som finns. Den som inte följer lagarna kan fällas för bokföringsbrott, och det går inte att skylla på sin revisor eller redovisningskonsult.

Har du många frågor och funderingar kring bokföring kan du kontakta Skatteverket. De kan hjälpa till med att förklara hur det går till samt vilken information de behöver från dig. För intresserade personer finns det även kurser och utbildningar inom bokföring som du kan gå ifall du vill ha ett certifikat på att du är utbildad inom området. Många företag använder sig av en revisor eller redovisningskonsult för att få ett högre förtroende hos de olika myndigheterna samt hos kunder.

Frågor och svar om bokföring

Varför är bokföring viktigt?

Bokföring är viktigt av flera skäl, inte minst för att visa att det inte pågår några oegentligheter i en verksamhet. Bokföringen gör det möjligt för myndigheter som Skatteverket att övervaka att verksamheten följer reglerna, och betalar rätt skatt. Det är även viktigt för att ge ledningen en korrekt bild av hur ett företag fungerar, och om det finns balans i ekonomin.

När ska bokföring ske?

Enligt god redovisningssed ska in- och utgående kontantbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Övriga händelser ska bokföras så snart som möjligt. Denna löpande bokföring ska sammanställas varje månad, och det ska också göras en årlig sammanställning, ett årsbokslut.

Vem sköter och ansvarar för bokföringen?

Det är alltid du som företagare som är ansvarig för din firmas bokföring. Detta gäller även om du tar hjälp av en redovisningsbyrå eller konsult. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad bokföring innebär, och vilka regler som gäller.

Vad kostar bokföring?

Att sköta hela sin bokföring själv kostar ingenting, men kan ta tid och resurser från kärnverksamheten. Därför väljer många att ta hjälp med sin bokföring. Det är också vanligt med inhyrda experter, som exempelvis ser till att bokföringen av kostnaderna förknippade med varuimport blir korrekt. Priset på bokföringshjälp kan variera från strax över 10 000 till 120 000 kronor, enligt en undersökning gjord av tidningen Driva Eget.

Vilka lagar styr bokföring?

Bokföring måste följa Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringslagen (1999:1078). Enligt dessa lagar ska bokföringen bl.a. vara i överensstämmelse med god redovisningssed. Bokföringsnämnden har det övergripande ansvaret för att utveckla god redovisningssed.

Bokföring - sammanfattning

  • Bokföring är löpande redovisning av ett företags utgifter och intäkter.
  • Affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt, och in- och utgående kontantbetalningar ska bokföras senast nästföljande arbetsdag.
  • Reglerna för bokföring finns i Årsredovisningslagen och Bokföringslagen. Enligt dessa lagar är det viktigt att bokföringen följer god redovisningssed. Det är myndigheten Bokföringsnämnden som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed.
  • Många företag väljer att ta hjälp med sin bokföring, men detta befriar dem inte från ansvar om något skulle bli fel.