Vad är en Bokföringsbyrå?

Enkelt förklarat kan man säga att en bokföringsbyrå är ett företag som erbjuder olika typer av redovisningstjänster och som kan anlitas för att hjälpa andra verksamheter med sin redovisning. Tjänsteutbudet är vanligtvis mycket brett och innefattar allt från bokslutsarbete till registrerings av fakturor, årsredovisning eller diverse betalningar företaget har.
Den vanligaste och främsta anledningen till att ett företag väljer att anlita en bokföringsbyrå är för att få hjälp med skattedeklarationen. Andra vanliga anledningar är löneberedning och hjälp med momsredovisningen. I Sverige finns det ett flertal olika bokföringsbyråer att vända sig till om man som företag vill ha hjälp med diverse redovisningar.

Företagets ansvar

En bokföringsbyrå kan hjälpa till med det allra mesta, men det största ansvaret ligger alltid hos företagaren själv. Det finns dock vissa punkter där bokföringsbyrån har det fullständiga ansvaret, t.ex. när det kommer till att följa de lagar och den praxis som finns och att ha god redovisningssed i sitt arbete.
När man talar om god redovisningssed är detta egentligen ingen lag eller regel, utan mer en princip. God redovisningssed betyder att bokföringsbyrån som du använder dig av ska utföra bokföringen på ett så enkelt sätt som möjligt, eller åtminstone tillräckligt enkelt för andra människor att förstå sig på, och följa normen REKO.
  • Med hjälp av en bokföringsbyrå kan du som företagare få hjälp med redovisning av alla de slag.
  • Att välja bokföringsbyrå kan vara svårt. Titta efter en auktorisering från SRF Konsult eller möjligtvis FAR/SRS.
  • Hur mycket en bokföringsbyrå kostar att anlita är svårt att säga. Priset beror t.ex. på vilka tjänster du vill ha hjälp med.

Vilken bokföringsbyrå ska man välja?

Att välja bokföringsbyrå är inte alltid det lättaste. Kontrollera att byrån har den kompetens som du kräver och att kompetensen dessutom är dokumenterad. En auktorisering från organisationerna SRF Konsult och FAR/SRS är vanligtvis ett tecken på att bokföringsbyrån har funnits i branschen länge nog för att anses seriös.

Vad kostar en bokföringsbyrå?

Det är svårt att säga exakt hur mycket ett företag behöver betala för att få hjälp av en bokföringsbyrå. Det kan skilja tusentals kronor för samma tjänster. Alla företag har olika behov av bokföring. Be alltid om offerter från flera bokföringsbyråer innan du bestämmer dig och gör ditt val.

Får man sköta bokföringen själv?

Det är absolut tillåtet att hantera sin egen bokföring utan att ta hjälp av en bokföringsbyrå. Genom att hantera bokföringen själv får du en bättre inblick i företagets ekonomi och kan också ta fram diverse rapporter när helst du önskar. Bokföringsprogram och rådgivning går att hitta online.

Behöver man besöka bokföringsbyrån?

För bara något år sedan var det krav att besöka bokföringsbyrån för att lämna in sina fakturor och redovisningar, men så är det inte i dagsläget. Många bokföringsbyråer väljer att digitalisera sig för att underlätta för kunden och för sig själva. Det betyder att du kan skicka in information via mail eller post.

Vad gör en revisor?

En revisor är den person som har fått i uppdrag att ta hand om ditt företags ekonomi. Revisorn arbetar så att personen verifierar att bokföringen från företaget har gått till på rätt sätt och följer de lagar och krav som finns. Hos aktiebolag är det i många fall ett krav.