Vad menas med Bokföringsskyldighet?

Vad innebär egentligen bokföringsskyldighet? Det betyder att alla juridiska samt fysiska personer som bedriver någon form av näringsverksamhet enligt lag är skyldiga att föra bok över sina utgifter och sina intäkter. Det vill säga bokföra. Som juridisk person avses handels- och aktiebolag samt ekonomiska föreningar, och som fysiska personer avses personer som driver enskild firma.
Själva begreppet innefattar bokföring (redovisning) av företagets affärshändelser som bör göras på ett systematiskt sätt i kronologisk ordning. När det gäller kontanta in- och utbetalningar ska dessa bokföras nästkommande arbetsdag (senast) och när det gäller övriga affärshändelser bör dessa bokföras så snart det är möjligt. Alla affärshändelser måste sparas i minst sju års tid.

När ska jag börja bokföra?

För juridiska personer gäller bokföringsskyldigheten direkt från det att företagets tillgångar överstiger summan 1,5 miljoner kronor. Skulle tillgångarna inte överstiga gränsvärdet gäller bokföringsskyldigheten först från det kalenderår då tillgångarna når gränsvärdet. Detsamma gäller för stiftelser. För fysiska personer som driver enskild firma gäller bokföringsskyldigheten omgående i samband med näringsverksamhetens bildande.
Det är också möjligt för bokföringsskyldigheten att upphöra. Detta sker om tillgångarna inte når gränsbeloppet under de första tre åren, och gäller såväl fysiska personer som stiftelser. Organisationer/företag som inte omfattas av bokföringsskyldigheten är Sveriges kommuner och landsting, staten, konkursbon och regionförbund. Medel från stiftelser som används till förmån för särskilda fysiska personer omfattas inte heller.

Vad är då skillnaden på bokföring och bokslut? Jo, varje så kallat räkenskapsår ska avslutas med ett bokslut, som kan ske i form av ett årsbokslut alternativt en årsredovisning. Det är alltså en sammanfattande avslutning på den löpande bokföringen som skett under året. Det avgörande för hur du ska avsluta årets bokföring är verksamhetens företagsform och storlek.

Hur går ett bokslut till?

För ett aktiebolag är det årsredovisning som gäller, och för handels- och kommanditbolag gäller antingen årsbokslut eller årsredovisning. Det beror på företagets storlek samt om delägarna är fysiska eller juridiska personer. För en enskild näringsidkare räcker oftast ett förenklat årsbokslut, beroende på omsättning och storlek. En ekonomisk förening ska göra en årsredovisning.

Hur fungerar bokföringslagen?

Enkelt beskrivet innehåller bokföringslagen regler som gäller för ett företags löpande bokföring samt hur den ska avslutas. Enligt bokföringslagen är alla företagare skyldiga att föra bok över alla affärshändelser, genom ett systematiskt och kronologiskt förfarande. Dessa affärshändelser ska kunna styrkas genom verifikation, det vill säga genom kvitton eller motsvarande.

Hur lär jag mig bokföring?

Har du precis startat eget företag vet du att det är mycket att sätta sig in i, inte minst när det gäller företagets ekonomi. Att sköta bokföringen kan kännas både krångligt och tidskrävande, men det finns god hjälp att få både via Internet och diverse snabbkurser. På Verksamt.se finns även filmer.

Vem är intresserad av min bokföring?

Att bokföra företagets affärshändelser ger inte enbart en indikation för dig om hur det går just nu, det hjälper dig också analysera såväl tidigare som framtida resultat. Men det kan också vara av intresse för andra eventuella och potentiella intressenter, såsom finansiärer, leverantörer, kunder och investerare.

Vad finns det för olika program?

Det går självklart att sköta bokföringen manuellt, antingen i en dagbok avsedd för bokföring eller genom ett bokföringsprogram. Har företaget många affärshändelser kan det vara lättare och tidsbesparande att använda sig av ett särskilt bokföringsprogram, anpassat enligt bokföringslagen. Många företag erbjuder dig att prova en demo-version innan du tecknar avtal.