Alla företag är skyldiga att bokföra sina transaktioner. Enligt bokföringslagen finns det två olika metoder att bokföra, faktureringsmetoden och bokslutsmetoden. Bokslutsmetoden kallas också kontantmetoden, eftersom bokföringen görs när kontanter byter händer, det vill säga när man gör en utbetalning eller får en inbetalning, och inte när en faktura kommer in eller skickas.

  • Bara ett moment att tänka på vid bokföringen
  • Får användas av alla företag med en nettoomsättning på mindre än 3 miljoner
  • Bokslutsmetoden och kontantmetoden är olika namn på samma sak
  • Vid bokslut ska även obetalda fakturor bokföras
  • Kan ge en sämre överblick av företagets ekonomi under året
  • Faktureringsmetoden är huvudmetod för bokföring, kontantmetoden är en förenkling
  • Vilken bokföringsmetod man tänker använda anges i ansökan om F-skatt

Bokslut med bokslutsmetoden

BokslutsmetodenDet företag som bokför enligt bokslutsmetoden bokför momsen på alla inbetalningar när pengarna finns tillgängliga, och momsen på alla utbetalningar när fakturorna betalas, utom vid årsbokslutet. Inför årsbokslutet ska även obetalda fakturor bokföras, på samma sätt som man gör enligt faktureringsmetoden. Detta görs för att momsen ska hamna på rätt år.

Om man använder bokslutsmetoden kan det föra med sig att man först när man gör bokslutet ser hur företagets ekonomi ser ut, speciellt om företaget tar betalt av sina kunder genom fakturor. Har man lite större omsättning kan man ha många fakturor som väntar på betalning, men inte syns i bokföringen.

Faktureringsmetoden ger bättre översikt under året

Faktureringsmetoden är huvudmetod för löpande bokföring. Inkommande fakturor bokförs den dag de kommer in, och utgående fakturor bokförs den dag de skapas, det vill säga fakturadagen. Först bokförs fakturan som en leverantörsskuld om man fått en faktura , eller en kundfordran om man skickat en faktura.

Samtidigt som fakturorna bokförs redovisas också momsen. När pengarna sedan kommer in eller går ut bokförs detta som en ny affärshändelse. Om företaget bokför enligt faktureringsmetoden får man en fullständigare bild av företaget ekonomi och resultat löpande under året än om företaget bokför enligt kontantmetoden.