Vad menas med Bolagsavtal?

Bolagsavtal innefattar ett avtal mellan delägarna i ett handelsbolag, kommanditbolag eller enkla bolag och är således ett avtal mellan de så kallade bolagsmännen för att få till stånd en bra reglering inom företaget. Avtalen kan variera men innehåller främst bestämmelser hur ansvarsfördelningen och styrningen ska se ut samt vilka investeringar varje person ska bidra med.
Många har blandat ihop begreppet bolagsavtal med kompanjonsavtal, men det sistnämnda är ett mer omfattande avtal som även kan inkludera aktieägare i ett aktiebolag. Bolagsavtalet är det första man bör upprätta om man startar ett handelsbolag med flera personer, eftersom det är grunden för hur företaget ska skötas i framtiden.

Bolagsavtal i skriftlig eller muntlig form?

En viss regel, även om den må vara oskriven, är att alla typer av avtal bör upprättas skriftligen. Ett bolagsavtal gäller dock även om det har gjorts upp muntligt, men för att undvika alla former av missförstånd och dylikt, bör alla punkter vara nedpräntade på papper.
Ett skriftligt avtal ska alltid vara signerat av alla bolagsmännen i handelsbolaget och därmed får alla ett eget avtal i originalform att ta med hem och ha som säkerhet. Det som dock är viktigt att veta är att bolagsavtal inte måste skickas in till Bolagsverket som offentlig handling. Det är istället registreringen som ses som juridiskt bindande.
  • Ett bolagsavtal är till för samtliga bolagsmän i ett handelsbolag eller kommanditbolag men anses dock inte som en offentlig handling
  • Bolagsavtal kan därför både vara muntligt eller skrifltigt utfärdade, men ett undertecknat, skriftligt avtal är naturligtvis alltid att rekommendera
  • I bolagsavtalet står vad bolagsmännen har ansvar för, varje delägares insats samt företagsstyrningen

Finns det krav på innehållet i bolagsavtalet?

Nej, ett bolagsavtal är inget krav och inte heller innehållet. Dock brukar bolagsavtalen se ungefär likadana ut mellan olika handelsbolag/kommanditbolag, eftersom avtalen med åren har visat på vad som behövs för att undvika tvister. Vissa saker krävs dock i registreringen hos Bolagsverket, och dessa punkter bör även ingå i avtalet.

Vad bör ett bolagsavtal innehålla?

De punkter som bör figurera i ett bolagsavtal finns sammanställda nedan.

  • Bolagsmännens identitet och deras ansvarsområden och fördelning
  • Namn på bolaget samt typ av verksamhet
  • Bolagsmännens insatser – finansiella tillgångar, arbetsområden m.m
  • Bolagets firmatecknare
  • Hur delägarna tillträder eller frånträder företaget
  • Företagets säte
  • Andra viktiga upplysningar och egna avtalade regler

Hur lång är bolagsavtalets giltighetstid?

I lagen om handelsbolag och enkla bolag så finns det ingen specificerad tidsperiod som gäller, om detta tidsspann inte framkommer i avtalet. Dock har en delägare eller bolagsman rätt att säga upp avtalet när det passar, om bolagsavtalets uppsägningstid är obestämd. Då måste likvidation träda i kraft senast 6 månader efteråt.

Vad gäller om det inte finns något bolagsavtal?

Om handelsbolaget och bolagsmännen mot förmodan inte skulle ha upprättat ett bolagsavtal, så gäller istället ”lagen om handelsbolag och enkla bolag” (HBL). Där kan man till exempel läsa om likvidation, upplösning samt att bolagsavtal kan gälla på en bestämd, respektive uppsägningstider och så vidare.

Om bolagsavtalet är på bestämd tid, får en delägare ändå säga upp det?

Enligt HBL så får ett bolagsavtal sägas upp trots att avtalets löptid ännu inte har gått ut, endast om någon eller några av delägarna med flit inte har fullföljt sina förpliktelser, eller när det finns något annat giltigt skäl till uppsägningen.