BolagsmanEn bolagsman är en person som äger eller är delägare i ett handelsbolag. En bolagsman är den som har hand om bolagets avtal och skulder. Ett bolag kan drivas av en eller flera bolagsmän som tillsammans ansvarar för företagets skuld och får betala från egen ficka ifall bolagets balans är negativ.

  • En bolagsman är en person som äger eller är delägare i ett Handelsbolag.
  • En bolagsman är den som har hand om bolagets avtal och skulder.
  • Ett bolag kan ha en eller flera bolagsmän som är delägare i bolaget.
  • Bolagsmannen/männen har ansvar att stå för eventuella skulder.
  • Syftet för en bolagsman är att bedriva näringsverksamhet och behöver gälla under skriftligt avtal.
  • Bolagsmännen blir även beskattade för avdrag vid värdeminskning samt vid vinst vid aktieförsäljning.
  • Alla bolagsmän har lika stort ansvar för företagets ekonomi.

Krav på bolagsmän

Om man som bolagsman är folkbokförd i Sverige och vill registrera handelsbolag, så är det förbjudet att göra detta om man tidigare har blivit försatt i konkurs bland annat. Och man får inte vara bolagsman i de fall där man är filial i antingen någon pensionsstiftelse eller en personalstiftelse.

Om en bolagsman önskar starta ett handelsbolag men inte är bokförd i Sverige så måste mani samband med ansökan skicka in en godkänt ID-handling som styrker ens identitet. I de fall där man har en juridisk person är utländsk så måste registreringsbevis finnas i ansökan.

En bolagsmans ansvar

En eller flera bolagsmän är delägare i handelsbolaget och de har alla lika stort ansvar att se till att företagets skulder betalas i tid och att avtal följs som det är sagt. Om det är något som sker i företaget så måste bolagsmännen betala detta ur sin egen ficka under solidariskt ansvar.

Detta är något som är provisoriskt i handelsbolag och det är också det som blir bolagets trygghet i slutändan. Om man har avgått som bolagsman och detta har blivit registrerat i Bolagsverket, så ansvarar man inte längre för några skulder som tillhör bolaget alls därefter.