Vad menas med Bolagsskatt?

Bolagsskatt tas ut av aktiebolag och ekonomiska föreningar och är en skatt på vinsten eller kapitalet. Denna vinst gäller inte bara i Sverige utan många andra länder också. Dock kan den läggas på en lokal nivå eller en nationell nivå, men skatten gäller alla företag som driver verksamhet i landet, får inkomst därifrån eller är skatteskyldiga.
I Sverige har bolagsskatten gått lite upp och ned, men nu ligger den på 22 %. Dock är det nu fastslaget att bolagsskatten ska sänkas från 2019 och stegvis landa på en procentsats om 20,6 % runt 2021. Även expansionsfondsskatten kommer att sänkas. På 80-talet låg skatten på hela 52 % men under 90-talet lättade den markant.

Utdelning och att skjuta upp bolagsskatten

När vinsten är synliggjord kan utdelning vara aktuell. I det fallet kommer ägarna också att beskattas med en inkomstskatt utöver bolagsskatten. Vissa tycker att det är ett osmart drag, eftersom utdelning innebär att pengarna från vinsten kommer att dubbelbeskattas. Oftast är lönalternativet bättre om man inte hamnar över den första brytpunkten.
Många bolag väljer att skjuta upp bolagsskatten och på så sätt generera högre vinster – inte minst under vissa år när bolagsskatten sänks. Detta görs med temporära avdrag som smarta ekonomer är mycket bra på att lista ut, och med dessa medel kan ett företag tjäna en rejäl hacka. Men även vid oförändrad skattesats kan man göra vinster.
  • Bolagskatten är en skatt på vinst hos aktiebolag och ekonomiska föreningar och har funnits sedan 1938 då den blev proportionell.
  • Bolagsskatten kan skjutas upp till nästkommande år och på så sätt ge företag högre vinst, särskilt om skatten följande år är lägre.
  • För närvarande ligger den svenska bolagsskatten på 22 % men väntas minska de närmaste åren.

Hur kan man skjuta upp bolagsskatten?

Det finns flera metoder att ta till. Att investera och avsätta pengar i periodiseringsfonder är ett sätt, att avsätta till tantiem, vilket är en slags bonuslön till företagets ledning är en annan. Man kan även göra överavskrivningar och på så vis skjuta upp bolagsskatten, samt köpa inventarier strax innan räkenskapsårets slut.

Varför ska bolagsskatten sänkas de närmaste åren?

Bolagsskatten har ändrats flera gånger genom åren, och för stunden ser det ut som om bolagskatten kommer att sänkas stegvis med cirka 1,5 procentenheter de kommande 2 åren. Detta för att få fler multinationella företag att basera sig i landet och att tillväxten ska gynnas rent generellt.

Hur ska man agera om bolagsskatten höjs?

Om bolagsskatten istället skulle höjas, så bör man avstå från tantiem det räkenskapsår innan höjningen träder i kraft. Man bör även stå över överavskrivningar och betala skatten istället. Återinförandet av periodiseringsfonderna gäller också, såvida inte beloppet är för stort. Då kan man istället vänta 6 år för varje fond.

Vad heter den motsvarande skatten för handelsbolag och enskilda näringsidkare?

Den skatt som betalas av handelsbolag beskattas på samtliga delägares andelar. Även här finns det ett flertal faktorer som kan påverka skatten, såsom avsättningar i fonder och dylikt. I den enskilda firman betalas vanlig inkomstskatt. I samtliga fall gäller olika brytpunkter, beroende på hur mycket inkomsten är.

Ska jag ta ut lön eller göra utdelning?

Om man äger ett AB och väljer att ta ut lön istället för utdelning, så ska man veta att lönekostnader är avdragsgilla – något som utdelningen inte är och denna beskattas också hårdare. Dock betalas inga sociala avgifter på utdelning, vilket görs på lön. Det gäller alltså att väga för/emot.