Borgen

Att gå i borgen för någon innebär att man åtar sig det ekonomiska ansvaret för en låntagare. Det sker oftast när en privatperson är i behov av att långa pengar för att köpa en bostad eller bil. Räcker inte låntagarens betalningsförmåga till som säkerhet för långivaren kan någon gå in som borgensman. Det garanterar att lånet kommer att betalas även om låntagaren inte kan betala. Eftersom borgensmannen blir betalningsskyldig måste han eller hon ha en stark ekonomi som klarar av lånets omkostnader om det behövs. Det är vanligast att familjemedlemmar eller närstående blir borgensmän. Driver man ett företag och ansöker om ett företagslån brukar banken kräva att man går in med personlig borgen för att lånet ska beviljas. Det innebär att den eller de som äger bolaget blir betalningsskyldiga om företaget inte kan betala.

Personlig borgen vid företagslån

Det är egentligen ingen skillnad mellan ett blancolån för privatpersoner och ett företagslån, eftersom det inte krävs någon säkerhet i form av fast egendom för att få lånet beviljat. Företagets kassaflöde och tillgångar räcker ofta inte som garanti för långivaren och för att återbetalningen ska säkras kan ett borgensåtagande krävas. Om företaget ställer in betalningarna för lånet blir den bolagsägare eller tredje part som har ställt personlig borgen privat återbetalningsskyldig. Vem som helst kan bli borgenär för ett företagslån, men det är givetvis vanligast att det är de som driver företagen som blir det.

Det ställs i regel samma krav på borgensmän för företagslån som det gör på privatpersoner som ansöker om privatlån. Borgensmännen måste vara svenska medborgare, ha god ekonomi och vara fria från betalningsanmärkningar. Ekonomin kontrolleras genom en kreditkontroll. Har man gått i personlig borgen för ett företagslån eller kredit kan man bli återbetalningsskyldig privat om företaget går i konkurs. Detta gäller även när man har ett aktiebolag. Det går att teckna två olika typer av borgen för företagslån, enkel borgen och proprieborgen.

Olika former av borgen

Det går att teckna olika typer av borgen. Enkel borgen kräver att borgensmannen betalar det som låntagaren inte kan betala. Det innebär att långivaren först måste försäkra sig om att det inte finns något sätt för låntagaren att betala och det sker exempelvis genom stämning, betalningsföreläggande, utmätning eller konkurs. Först när långivaren kan visa att låntagaren inte kan betala och att inga utmätningsbara tillgångar finns blir borgensmannen skyldig att betala. Enkel borgen är idag ovanligt eftersom den bedöms som alltför omständlig att hantera.

Proprieborgen är det som är vanligast att teckna idag. Den innebär att borgensmannen krävs direkt på betalning när betalningarna uteblir och låntagaren krävs kanske inte ens på något. Detta är enligt lagen eftersom skulden räknas som borgensmannens egna när man har tecknat en proprieborgen. Banken kan därför kräva pengar från den som har. Har då en släkting eller nära anhörig med anställning gått i borgen för en som är egenanställd kommer banken sannolikt att ta pengarna från borgensmannen om företaget får svårt att betala.