En borgenär är inte samma sak som borgensman som många tror. En borgensman är den som ställer upp om gäldenären inte kan betala och borgenären är den som äger fordran. När ett lån från exempel banken eller ett bilköp ska till så kommer det att ställas krav på inkomst och då är det borgenären som bestämmer om det behövs en borgensman. Detta är som säkerhet för att banken eller bilfirman ska ha sin säkerhet för att få igen sina pengar. Även privatpersoner kan vara borgensmän och driva lån, det behöver inte vara en firma eller bank. Det vanligaste inom lån är att det skrivs ett skuldebrev eller avtal och att alla parter som är involverade i lånet läser det och skriver på. I avtalet ska det stå hur pengarna ska betalas in och om det tillfaller gäldenären eller borgensmannen.

Skillnad på borgenär och borgensman

När du är borgenär så äger du en fordran till någon som lånat ut pengar till någon annan. Det kan också vara så att du har sålt en vara till någon annan, men inte fått betalt. Att vara borgenär innebär inte alltid att det är till en fysisk person. Det kan vara en bank som lånar ut pengar och ni kommer överens om hur avtalet ser ut och hur pengarna ska återbetalas. Banken är den som är borgenär och har ansvaret över lånet.
BorgenärIbland kan en borgenär kräva att det ska finnas en borgensman med som säkerhet för att betalningen ska gå igenom då gäldenären kanske inte har den inkomst som borgenären behöver som säkerhet. Många blandar ihop borgenär och borgensman, men skillnaden är att en borgenär är den som lånar ut pengarna förväntar sig att få tillbaka dem. En borgensman är den som tar på sig en skuld som en gäldenär inte kan betala och står då för ansvaret att skulden blir betald.

Krav hos en borgenär

De vanligaste borgenärerna är banker, kreditinstitut eller långivare, men även en vanlig person kan vara borgenär. Borgenären har rätt att få sin skuld tillbaka enligt överenskommelse. Det vanligaste är skuldebrev eller avtal. Ibland kan borgenären vilja ha en borgensman om gäldenären inte har den inkomst som krävs. Detta är ett krav ibland för att borgenären ska vara säker på att få igen sina pengar. Borgenär som även kallas fordringsägare behöver sin säkerhet och med skriftligt avtal förbinder sig gäldenären till de krav det innehåller.

När en gäldenär vill ha ett lån så ställer borgenären vissa krav för att vara säker på att skulden blir betald. Ibland är kraven till exempel pantsättning eller någon insats från låntagarens sida. Om det är ett mindre belopp så brukar inte borgenären ställa så höga krav, men det kan istället bli högre räntor och avgifter. Ett lån är ett risktagande från exempel banker och som borgenär vill man vara säker på att lånen kommer tillbaka. När ett lån tas så kan man säga som så att borgenären äger rätten till fordran rörande låntagaren.