BorgenslånBehöver du ansöka om ett lån men inte har en tillräckligt stark ekonomi eller kreditvärdighet? Då kan du be en borgensman att hjälpa dig med att gå i borgen för ett borgenslån. Borgensmannen blir isåfall din säkerhet för lånet och tar över ansvaret om du inte kan betala själv eller har något som är utmätningsbart.

  • Det är en borgensman som går i borgen för någon annans lån.
  • Det finns två typer av borgen; Enkel borgen och proprieborgen.
  • En borgensman måste få sin kreditvärdighet godkänd innan han/hon kan gå i borgen för lånet.
  • Långivare/Kreditgivaren i juridisk term, kallas för borgenär. Oftast en bank.
  • Den som har sökt lånet/krediten, kallas för gäldenär.
  • Borgensmannen bör ha som baktanke att han/hon kan bli betalningsskyldig för hela lånet.
  • Muntliga och skriftliga avtal gäller lika mycket, dock mer komplicerat att bevisa ett muntligt avtal.

Vad är ett borgenslån?

Tar du lån med en person som är redo att gå i borgen för lånet, alltså att han eller hon är förberedd på att betala av lånet om låntagaren inte klarar av att betala av lånet själv. Denna formen av lån användes mer förr eftersom man idag kan ha en medsökande på ett lån istället.

Det finns enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen menas att borgensmannen blir först skyldig att betala lånet när inte låntagaren kan längre och inte har något av värde. Proprieborgen är den vanligaste typen och menas att långivaren (borgenär) kan kräva pengar från borgensmannen före man kräver låntagaren.

Vad bör en borgensman tänka på?

En borgensman försäkrar långivaren att de kommer få tillbaka sina pengar. Med ett avtal mellan borgensmannen och långivaren så kan borgensmannen bli en godkänd borgensman. Men innan avtalet skrivs så måste banken göra en kreditupplysning på borgensmannen för att kunna kontrollera att han/hon passar för att ta ett lån.

Det är när låntagaren inte har en tillräckligt bra kreditvärdighet eller har betalningsanmärkningar, som en borgensman kan behövas. Men det som är viktigt att tänka på är att det ska finnas ett avtal mellan alla inblandade i lånet, muntligt eller skriftligt. Dock så är ett skriftlig avtal enklare att bevisa än ett muntligt.