BorgensmanBorgensman ska inte förväxlas med ett annat ord; borgenär. Skillnaden mellan dessa två ord är nämligen stora. Kort sagt så är en borgenär den person eller institut som lånar ut pengar (såsom en privatperson, bank eller liknande); medan borgensman är den person som tecknar in sig i ett lån där denne person åtar sig att betala av ett lån om gäldenären inte kan betala (gäldenär är en person som har tecknat ett lån). Att gå i borgen för en annan person är alltså ett stort ansvar som kommer att få konsekvenser längre fram för borgensmannen. Detta är därför ett beslut som man måste tänka igenom. Några av konsekvenserna är att personen som går i borgen för en annan person kommer att få en lägre kreditvärdighet, vilket kan göra det svårare att ta ett lån i framtiden.

Så väljs en borgensman ut

Ett låneinstitut kan ibland begära att en gäldenär ska teckna in en borgensman för att gäldenären ska få sitt lån beviljat. Detta kan till exempelvis ske vid ansökan om ett bolån. När amorteringen ska ske vill då alltså banken försäkra sig om att lånet verkligen betalas av. Gäldenären frågar då oftast en anhörig om denne kan vara borgensman. Då kommer låneinstitutet att begära samma kreditupplysning som för gäldenären. Det betyder att man kollar upp personens inkomst, lån, och annat som sedan sammanställs till ett kreditvärde.

Om borgensmannen blir godkänd kommer denne att bli skyldig att betala av lånet om gäldenären inte kan. Det betyder att Kronofogden har rätt att utmäta egendom från borgensmannen. Detta sker om gäldenären inte har kunnat betala av, och redan fått sin egendom utmätt av Kronofogden. Att få sin egendom utmätt av Kronofogden är förstås det sista steget men visar vad för konsekvenser som kan ske när man är borgensman. Skulle borgensmannen även söka ett eget lån vid ett senare tillfälle kommer kreditvärdet att påverkas negativt.

Olika former av borgensman

Borgensman kan vara en eller flera personer, eller ett företag. Men ansvaret att betala av en skuld ligger densamma oavsett i vilken form borgensmannen finns nedtecknat i skuldebrevet. Borgensman kan även intecknas i andra former av avtal såsom hyresavtal, entreprenad och så vidare. Avtal om borgensman kan gälla både skriftligt och muntligt – dock kan det bli svårt att bevisa att ett muntligt avtal har skett om det blir en tvist i framtiden. Därför rekommenderas det alltid att skrivas ner för att tvist ska undvikas.

Ett annat ord för borgensman är löftesman. Det är ett gammalt begrepp från 1700-talet som fortfarande finns kvar i lagböckerna. Det är inte ovanligt att skulder som hamnar hos borgensmannen oftast blir svårhanterliga eftersom skuldsumman kan bli oväntat hög, till exempel då en egenföretagare har tecknat in en livspartner som borgensman. Det är därför inte ovanligt att detta leder till en svår skuldsättning för borgensmannen. Det går att teckna inskräkningar i avtalet där man förhandlat fram vissa detaljer för att kontrollera vad som gäller för borgensmannen.