Vad är en Börs?

Börsen kan sägas vara en marknadsplats där personer kan köpa eller sälja olika slags varor och finansiella tillgångar. Olika börser i världen handlar med olika saker – vilket kan vara aktier, råvaror, energi, olja m.fl. Vår svenska Stockholmsbörs är en liten börs i jämförelse med Nasdaq i New York; en av världens största börser.
Olika typer av börser finns spridda över hela världen och det finns en stor mängd olika stabila eller mindre stabila börser i världen. I vissa länder kan börserna förändras drastiskt beroende på tillgång, efterfrågan och landets politiska stabilitet. Ryssland, Afrika och Indien är tre exempel på länder där börserna kan svänga kraftigt och det relativt drastiskt.

Börsen – en företagsinvestering

Går du som företagare eller bolag i investeringstankar på börsen? En bra huvudregel är att alltid försöka sprida kapitalriskerna. Att inte lägga alla ägg i samma korg – för att använda ett beprövat ordspråk. Blir det en nedgång på någon av börserna kan det jämkas upp med en uppgång på en annan börs.
När världens största börser markant faller d.v.s de topp tre största börserna i världen USA, Japan eller Storbritannien, kommer resterande börser även att dras med och falla? Absolut, dominoeffekten råder på börsen. Rådet för företag eller bolag som investerat på fallande börser är att undvika försäljning. Gör tvärtom om möjligheten finns – köp när börserna faller!

Börserna påverkas av en rad faktorer, det kan vara dramatiska händelser i världen, ekonomiska kriser, inflationer och bankkriser. En sak är dock säker. Om investerare, bolag och företag desperat börjar sälja av aktier vid ett börsfall kommer priserna på aktier sjunka snabbt. De enda vinnarna på en kraftig börsnedgång är nyinvesterare på börsen – nyinvestera därför vid börsnedgångar.

Vad är en börskrasch?

Definitionen av en börskrasch är om kurserna faller med mer än 10% under tre-fyra dagar, då ses det som en börskrasch. En del börskrascher går överhuvudtaget inte att förutspå. En sådan var när två passagerarplan körde in i World Trade Center 2001 den 11 september. Denna enskilda terrorattack utlöste börskrascher över hela världen.

Vad är en aktiefond?

Till skillnad mot en traditionell fond är innehållet i en aktiefond till största delen bestående av aktier. Investerare från företag eller bolag som väljer aktiefonder gör det med en långsiktig avkastning som avsikt. Till skillnad mot att endast investera i aktier ger en aktiefond ett lägre risktagande än att enbart investera i aktier.

Vad är ett börsindex?

Börsindex är värdeförändringen för samtliga registrerade bolag på en och samma börslista. Börsindex går upp om majoriteten av registrerade bolag går upp och vice versa. Samtliga börser i världen har börsindex och det går även att köpa och sälja indexfonder – de följer inte enskilda aktier utan följer börsens upp- och nedgångar som helhet.

Indexfonder eller aktier?

Ett bra nybörjaralternativ för företag och bolag som vill få kapitalet att växa utan att lägga ned alltför mycket tid på börs, aktiemarknad och trender, är indexfonder. En indexfond följer passivt ett visst marknadsindex – beroende på vilken börs indexfonden är bunden till. Aktier kräver mer förståelse och mer tid än indexfonder.

Vilken börs är bäst?

Vilken börs som är bäst att investera på är kopplat till kapitalrisker, värdeökning och tidsram. Om kapitalet skall förvaltas på kort, mellan eller lång sikt är avgörande för vilken börs kapitalplaceringen är lämplig. Instabiliteten på olika börser är även en viktig faktor. Afrikanska börser kan ge snabb avkastning – dock med ett högt risktagande.