Ett brutet räkenskapsår innebär att kalenderåret som vanligtvis är från den 1 januari till den 31 december är brutet och har ett annat startdatum. Ett brutet räkenskapsår kan alltså ha ett startdatum en annan månad och som sedan gäller i 12 månader fram i tiden.

  • Brutet räkenskapsår har ett startdatum utanför det vanliga räkenskapsåret och gäller sedan 12 månader fram.
  • Ett vanligt räkenskapsår gällen från den 1 januari till den 31 december.
  • Brutet räkenskaps år måste börja den första dagen i månaden och avslutas den sista dagen.
  • Enskilda näringsidkare och kommanditbolag får inte ha brutet räkenskapsår om inte Skatteverket gett särskilt tillstånd.
  • Aktiebolag, Ideella/ekonomiska föreningar samt handelsbolag får tillämpa brutet räkenskapsår.
  • Skatteverket behöver godkänna tillämpning av brutet räkenskapsår för att det ska gälla.
  • Tillstånd behövs i de fall företaget önskar byta till brutet räkenskapsår från ett vanligt räkenskapsår.

Att ändra räkenskapsår

Brutet räkenskapsårOm man som företagare vill ändra till ett brutet räkenskapsår från ett vanligt kalenderår, så krävs det ett tillstånd för detta från Skatteverket. Det krävs dock inget tillstånd i de fall där man önskar ändra detta till ett vanligt räkenskapsår från ett tidigare brutet räkenskapsår.

Ett brutet räkenskapsår börjar på den första dagen i den månad som avtalet skrivs och omfattas sedan av 12 månader därefter. När man gör omläggningen av ett räkenskapsår så får det nya räkenskapsåret förlängas till som högst 18 månader och får i vissa fall vara kortare än 12 månader.

Förkortat och förlängt räkenskapsår

I de fall där man önskar förkorta sitt räkenskapsår så behöver företagets bolagsstämma ha tagit beslut om detta innan det nya kortare räkenskapsåret träder in. I dessa fall behöver anmälan om detta ha inkommit till Bolagsverket senast en månad efter utgången av det gamla räkenskapsåret.

I de fall där man önskar förlänga sitt räkenskapsår så gäller detsamma som när man vill förkorta räkenskapsåret och Bolagsverket behöver ha fått in ansökan om detta inom en månad efter att det gamla räkenskapsåret har utgått. Ansökan kan göras via blankett eller på Bolagsverkets hemsida.