Både fysiska och juridiska personer ska betala skatt. Juridiska personer betalar statlig skatt. Fysiska personer betalar både kommunal och statlig skatt på sin tjänade inkomst. Den statliga skatten på denna inkomst tas inte ut förrän den som tjänar pengar nått en så kallad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Brytpunkten ligger idag på 452 100 kronor.

  • Både fysiska och juridiska personer betalar skatt
  • För att fysiska personer ska betala statlig skatt, måste en viss summa tjänas in
  • Det finns en undre och en övre gräns för statlig skatt
  • Uppnås den undre gränsen är skatten 20 procent
  • Uppnås den övre gränsen är skatten 25 procent
  • Siffrorna redigeras varje år och kan hittas hos Skatteverket
  • Den som fyllt 65 har undantagsregler – vanligtvis är inkomstgränserna något högre

Det finns olika skiktgränser för fysisk person

Brytpunkt för statlig inkomstskattInkomsten måste uppnå en brytpunkt för att statlig skatt ska börja dras. Det finns två skiktgränser, den nedre och den övre. När en inkomst nått den nedre gränsen dras 20 procent skatt. När inkomsten passerat den övre gränsen läggs det till en värnskatt och då är det totalt 25 procent som dras av.

Vilka skiktgränser det rör sig om, bestämmer regeringen år från år. Skiktgränsen bestäms utifrån den beskattningsbara inkomsten, det vill säga inkomsten minus det av regeringen beslutade grundavdraget. Information om grundavdrag och de olika brytpunkterna, eller skiktgränserna, kan du hitta på skatteverkets hemsida. Där kan du se hur de kan kontaktas vid ytterligare frågor.

Hur fungerar kommunal skatt?

Den kommunala skatten beskrivs som proportionell, och det betyder att den inte ändrar sig. Den är hela tiden är likadan oberoende av vilken inkomst den fysiska eller juridiska personen har. Den kommunala skatten går till både det kommun och det landsting där den skattebetalande är folkbokförd.

Detta betyder att det kan vara av intresse att hålla reda på vilken gräns som gäller för inkomsten innan skatten höjs, och även när den höjs ytterligare en gång. Det är lätt att göra det genom att genom Skatteverket titta på tabellerna som beskriver vilka inkomstnivåer som innebär att statlig inkomstskatt måste börja betalas.