Vid låneavtal, främst avseende bolån, får ofta konsumenten möjlighet att välja mellan bunden och rörlig ränta. Bunden ränta innebär att räntesatsen för lånet är densamma under hela avtalsperioden, medan rörlig ränta kan ändras under avtalets gång. Bunden ränta ger ofta en högre räntesats än rörlig ränta, men innebär trygghet i ekonomin för konsumenten.

  • Bunden ränta används i låneavtal, främst avseende bolån och privatlån mellan bank och konsument
  • Bunden ränta innebär att räntesatsen är densamma under hela avtalsperioden
  • Banker erbjuder ofta olika räntesatser för olika långa avtalstider
  • Bunden ränta binds ofta på ett till tio år, men även längre tid förekommer
  • Motsatsen till bunden ränta är en rörlig ränta
  • En rörlig ränta är egentligen en bunden ränta som ofta binds tre månader åt gången
  • Bunden ränta har ofta en högre räntesats än rörlig ränta

Fördelar med bunden ränta

Bunden räntaNär man talar om bunden ränta avses oftast ränta på bolån som binds med en fast räntesats och en avtalsperiod om mellan ett och tio år. Fördelen med bunden ränta för bolånetagarens del är att utgifterna för boendet under avtalsperioden blir förutsägbara. Bolånetagarens avtal kommer därför inte att påverkas av eventuella räntehöjningar.

Bolånetagaren kan välja att dela upp lånet i olika delar bundna på olika lång tid för att kunna omförhandla dem vid olika tidpunkter, och därmed minska risken för att hela lånet måste omförhandlas i en period där räntan är hög. Även för banken är det fördelaktigt med bunden ränta, eftersom även dess intäkter blir förutsägbara.

Nackdelar med bunden ränta

För bolånetagaren är den givna nackdelen att räntesatsen på bunden ränta ofta är högre än den för rörlig ränta. Historiskt sett har det lönat sig att ha rörlig ränta, så för den som har utrymme i sin ekonomi för perioder av högre ränta är därför rörlig ränta att föredra.

Bunden ränta kan även vara till nackdel när avtalsperioden löper ut, eftersom ränteläget då kan vara sämre än det var vid tecknandet av avtalet med bunden ränta. Om bolånetagaren vill sälja sin bostad innan avtalsperioden är slut måste även bolånet lösas ut och ränteskillnadsersättning betalas till banken.