Cash flow är egentligen ett engelskt begrepp som på svenska översätts till kassaflöde. Enkelt förklarat kan man säga att cash flow är de inbetalningar och utbetalningar som sker från ett företag, vanligtvis beräknat under en viss tidsperiod. Genom att titta på kassaflödet har man möjlighet att se hur det går för företaget.

Cash flow används inte enbart för att se hur lönsamt ett företag är, utan även för att jämföra mot tidigare perioder eller för att se hur man ligger till när det kommer till budgetar. När man vill analysera sitt företag eller sin verksamhet med hjälp av cash flow så gör man en kassaflödesanalys.

Cash flow ger dig större inblick

Det är mycket att ha koll på när man bedriver en verksamhet eller företag. Verksamheten ska kunna fungera som önskat, men man behöver även se till att ha koll på vilka utbetalningar och inbetalningar som man har. En kassaflödesanalys kan då hjälpa dig att se hur det går för ditt företag.

En av de främsta anledningar till att företag använder kassaflödesanalyser är för att ta reda på företagets likviditet. När man talar om likviditet syftar man på hur stor förmåga företaget har att överleva, men även hur stora chanserna till skuldsättning är. Kassaflödet kan dessutom hjälpa dig att jämföra ditt företag med andra i samma bransch.

Cash flow

Frågor och svar om cash flow

 • Varför göra en kassaflödesanalys?
  Som tidigare nämnt finns det många fördelar för dig som företagare att se hur bra det går för ditt företag, t.ex. för att jämföra med tidigare perioder. Men en tydlig, detaljerad och positiv kassaflödesanalys kan också göra att fler investerare vill köpa aktier i ditt företag.
 • Vilken tidsperiod är vanligast att köra en kassaflödesanalys på?
  Det finns inga regler eller krav på vilken tidsperiod som man ska använda sig av för att kunna tillämpa en kassaflödesanalys. Det vanligaste är att man väljer ut en specifik period som man är intresserad av att titta närmare på och följer denna kvartalsvis.
 • Hur delas kassaflödena in?
  En kassaflödesanalys kan delas in i tre olika grupper.
  1. Hur verksamheten löper på, t.ex. vilken försäljning som man har, lager och fodringar från kunder.
  2. Investeringsverksamheten i helhet, t.ex. anläggningstillgångar och alla olika former av investeringar som företaget gör.
  3. Finansieringar, t.ex. lån som företaget har eller utdelningar.
 • Vad kan man göra med vinster?
  Om ditt företag efter en kassaflödesanalys har gått i vinst kan det uppstå en del frågor, t.ex. vad man ska göra med pengarna som blev över. Det vanligaste är att man återinvesterar detta i sitt företag för att utveckla företaget, men pengarna kan också användas till utdelning för aktieägare.
 • Hur kommer man igång?
  Vill man göra en kassaflödesanalys kan det vara bra att använda sig av en redan färdig mall, åtminstone i början. Det finns ett flertal olika sidor på nätet som erbjuder kostnadsfria mallar som man kan ta hjälp av, både där man använder sig av Word och Excel.

Cash flow och resultat

Cash flow - Sammanfattning

 • Cash flow är den engelska benämningen för kassaflöde. Båda orden används av företagare i Sverige.
 • Med hjälp av en kassaflödesanalys har du möjlighet att se inbetalningar och utgifter för företaget.
 • Kassaflödet gör det möjligt att se om företaget följer budget och för att jämföra hur det har gått tidigare perioder.