Benämningen certifiering betyder att något eller någon lever upp till de krav som gäller. Det kan gälla allt från produkter till byggnadsarbetaren. Det finns många företag som jobbar med att certifiera både produkter och tjänster. Vissa certifieringar är det krav på medan andra är frivilliga. Att ha en certifierad produkt, tjänst eller att som person ha ett certifikat på sin kunskap har ett högt marknadsföringsvärde. Eftersom miljötänk hos människor är vanligare i dag finns det till exempel många typer av miljömärkningar. Som exempel kan nämnas MSC-märkning för fisk och skaldjur. Denna certifiering för spårbarhet bidrar till sundare hav och hållbar marknad för fisk och skaldjur. Dessutom finns bedömningar för livsmedel som är tillåtna att KRAV-godkännas eller användas i EU-ekologisk produktion. De flesta produkter och ett stort antal yrken kan certifieras på olika sätt.

Certifiering av produkter

Certifiering

Om du producerar och säljer produkter ska de följa de marknadskrav som finns för just den produkten. Genom att märka eller certifiera produkten visar du att den håller för de krav som gäller. Det finns både frivillig och obligatorisk märkning. CE-märkning är till exempel en obligatorisk märkning för vissa kategorier av produkter. Det är du som är skyldig att ta reda på om din produkt måste märkas. Om den inte märks eller är felaktigt märkt får den varken säljas eller marknadsföras.

Det finns en del produkter som inte får CE-märkas och det är bland annat barnvagnar och nappar. De ska istället uppfylla krav som gäller i produktsäkerhetslagen. När det gäller leksaker är säkerheten mycket viktig och här finns det omfattande regler. När det gäller märkningar av andra produkter som till exempel kläder, hudvård och rengöringsprodukter finns det flera certifieringar som inte är obligatoriska men som företagen ändå använder eftersom kunden förlitar sig mer på dessa än på dialog. Det gäller främst miljömärkningar som Svanen, Bra Miljöval, TCO certified och Fairtrade.

Hur certifierar man en person eller tjänst?

I takt med att kravet på kompetens ökar i arbetslivet ökar även kravet på att kunna bekräfta en persons kompetens. Detta är ett sätt att höja kompetensen inom olika yrkesgrupper och kravet för att få certifikat beror på vilket kompetensområdet det gäller. Vanligtvis låter man en tredje part göra certifikatbedömningen för att den ska vara opartisk och mer trovärdig. Det finns olika kurser på marknaden som utlovar certifikat eller diplomering men i själva verket rör detta sig om ett enkelt kursintyg.

Svenskar reser mycket och självklart påverkar det miljön men vi vill också att hotell på destinationen ska tänka miljövänligt. Som ett led i detta erbjuder många researrangörer nu hotell som har en miljöcertifiering. I Norden finns ett stort urval av Svanenmärkta hotell. Inom EU är det EU-blomman som gäller som certifiering. De flesta researrangörer har i deras kataloger märkt hotellen som har certifieringen. Utanför EU heter den motsvarande märkningen ISO 1401 eller EMAS men det kan även finnas olika lokala märkningar.