Att ett företag har en checkkredit betyder att den som har ett konto kan göra uttag som har samma funktion som ett lån. På checkkrediten finns ett begränsat belopp, som i förväg är avtalat med banken. Checkkredit kan också kallas för kontokredit. De flesta banker erbjuder denna typ av tjänst.
Checkkredit

Krediten blir används ofta när företaget snabbt behöver betala enstaka, något större utgifter och vill slippa ansöka om lån varje gång. Varje år betalas det en fast, procentuell avgift av den summa som den beviljade checkkrediten utgör. Vanligtvis handlar det om en till två procent.

Så länge checkkrediten inte används är det endast den procentsatsen som gäller. Sedan tillkommer det en med banken överenskommen ränta på den avgift som företaget faktiskt använder. Den räntan kan vara antingen rörlig eller fast. Det vanliga är att checkkrediten är knuten till det ordinarie företagskontot.

  • En checkkredit brukar vara knuten till företagskontot
  • Om ett företag inte vill ansöka om lån hela tiden, är det förmånligt med checkkredit
  • Summan av checkkrediten bestäms av banken och företaget
  • Så länge checkkrediten inte används, betalas normalt en årlig summa för att få ha den
  • När checkkrediten används tillkommer en ränta på det använda beloppet
  • Checkkredit kan också kallas för, och är precis det samma som, kontokredit
  • Vänd dig till din bank om du vill ansöka om checkkredit (kontokredit)

Fördelar med kontokredit (checkkredit)

Med hjälp av en kontokredit kan en företagare med kort varsel fatta beslut om att köpa in något till bolaget fast det för närvarande inte finns tillräckligt med pengar på kontot. Kontot kan administrera inkomster, till exempel kundfordringar, vilket betyder att skulden regleras så fort pengar, via andra tillgångar, kommer in på kontot.

Alltså kan en checkkredit på ett enkelt sätt balansera mellan upp- och nedgångar i företagets likviditet. Fördelarna med checkkrediten (kontokrediten) är med andra ord att det är lätt att reglera skulden, den gör det automatiskt så fort när det kommer inbetalningar – som exempelvis kundfordringar – på kontot.

Den som har regelbundna in- och utbetalningar i annan valuta än inhemsk, har också oftast en fördelaktig möjlighet att välja en checkkredit i så många diverse valutor du önskar. Räntan som företaget betalar på krediten är endast för den summa som understiger noll på kontot.

Summering av checkkredit

Det betalas alltså ränta endast på den skuld som finns på kontot och det slutar gälla så fort som det inte längre finns någon skuld där. Den som driver företag använder checkkrediten helt fritt och kan alltså välja att ligga på plus hela tiden eller utnyttja hela krediten över längre tid.

När en check- eller kontokredit jämförs med till exempel snabblån, har checkkrediten fördelar. Bland annat ger checkkrediten en fördelaktig ränta. Då lånet är begränsat samt endast kostar mer pengar när det uppstår en skuld, och att skulden upphör så fort den är täckt med insättningar, finns det färre ekonomiska risker med att använda en checkkredit.

Till skillnad mot ett lån kan du betala av checkkrediten i snabbare takt vilket gör att du inte behöver dras med långvariga skulder om du inte vill. Tänk på att en checkkredit är ett lån, som banken kan bevilja eller avslå. Banken kan kräva säkerhet för checkkrediten, exempelvis företagsinteckning alternativt borgen.