När man surfar på internet kan man ofta stöta på termen copyright. Detta är det engelska ordet för den svenska termen upphovsrätt. Upphovsrätten är det som skyddar film, musik, litteratur och många andra former av skapande. Den gäller också för till exempel möbler, skulpturer, byggnadskonst och lampor av olika slag. Om man arbetar med datorprogram skyddas också källkoden till dessa med hjälp av upphovsrätten. Det krävs dock att det man skapar har en så kallad verkshöjd och alltså har en viss form av originalitet. Saken får alltså inte vara för lika någon annan sak. Man kan inte ansöka om skydd från upphovsrättslagen, utan detta skydd kommer automatiskt i samband med att en sak kommer till eller skapas. Enligt svensk lag gäller upphovsrätt hela 70 år efter det att upphovsmannen dött.

Olika områden inom copyright

Man kan inom copyright eller upphovsrätt skilja mellan två områden och dessa är ekonomiska samt ideella rättigheter. Om man har ekonomisk rättighet till något är man den som tar beslut om och hur ett verk får spridas eller användas. Det kan till exempel handla om att musik får användas i reklam, en berättelse får vara med i en tidning eller om att ett foto får vara med i en artikel. Ekonomiska rättigheter ligger alltid hos den som har skapat verket från början. Man kan dock överlåta dem till någon annan. Det kan ske genom avtal med fotoagenturer, bokförlag eller liknande.
CopyrightNär det handlar om de ideella rättigheterna handlar det om att man som upphovsman har rätt att bli angiven med sitt namn om någon använder det verk man har gjort. Det kan till exempel handla om att en författare måste anges om man citerar något ur en bok i en artikel eller uppsats. Man måste också visa både författaren och verket respekt. Man får till exempel inte förändra det eller göra något som kränker den som är upphovsman till verket.

Viktigt att tänka på

Det finns en hel del att tänka på när det gäller upphovsrätt. När man skapar något i dag och det skyddas av upphovsrätt eller copyright krävs det inte att man registrerar sig för att verket ska vara skyddat. Detta skydd uppkommer ändå. Det kan dock vara mycket svårt att hävda detta skydd. Inom upphovsrätten finns både begränsningar och undantag. Även inom arbetslivet kan upphovsrätt regleras genom lagar och avtal. Om man gör eller planerar att göra affärer med sådant som kan beröras av upphovsrätten är det alltså bra att söka råd hos den branschorganisation man tillhör.

När det gäller upphovsrätt kan man också behöva läsa på en del om återgivningsrätt och citaträtt. Dessa regler rör hur man får citera eller återge hela eller delar av vissa verk. När det gäller upphovsrätten i Sverige fungerar den som så att ett verk som inte kan skyddas av upphovsrätten är allmän egendom. Ett sådant verk kallas för en lovlig förlaga när det handlar om rätten att kopiera det. Ett verk av denna typ får alltså kopieras av alla. Ofta får alla verk denna status 70 år efter att upphovsmannen avlidit.