Att debitera innebär att påföra en kostnad för en viss sak eller en tjänst. Det innebär alltså att en betalning behöver göras av någon.

När man pratar om transaktioner mellan företag eller privatpersoner så får man oftast debiteringen via en faktura. Pratar man om debitering inom bokföring så är det när ett visst belopp tillförs och dras från speciella konton och debiteringens belopp skrivs på debetsidan som är bokföringskontots vänstra sida när man bokför. När man debiterar från de olika kontona så uppstår det olika saker beroende på vilket konto som debiteras.

 • Debiteras ett tillgångskonto ökar tillgångarna.
 • Debiteras ett kostnadskonto eller ett utgiftskonto, ökar kostnaderna.
 • Debiteras ett skuldkonto minskar skulderna.
 • Debiteras ett intäktskonto minskar intäkterna.

Automatisera din bokföring med Dooer – Fota underlagen, resten sköter appen – Läs mer!

Exempel när man blir debiterad

Ett exempel när man kan bli debiterad är när man gör ett köp över internet. Då betalar man för själva varan som man vill köpa samt summan det kostar att skicka paketet. Därefter så kan det tillkomma extra kostnader som servicekostnad eller liknande. Ett annat exempel är om man tar ut pengar från en uttagningsmaskin och därefter så debiterar banken en viss avgift, så att du betalar något för tjänsten att ta ut pengarna. Sådana debiteringar kan man ofta se på sitt kontoutdrag om man tagit ut pengar från en automat.

Ett annat exempel kan vara om du har ansökt om ett lån, som du sedan inte hinner betala tillbaka i tid. Då kan långivaren debitera en dröjsmålsränta, vilket då oftast är en viss procent av den summa som du har lånat, som du behöver betala utöver lånet, eftersom pengarna inte kommit tillbaka i rätt tid. Sådana debiteringar kan bli väldigt höga om man inte rättar till felet direkt och betalar man ändå inte denna debitering kan ärendet skickas vidare till Kronofogden.

Du som måste bokföra

Är du egenföretagare eller ägare till en verksamhet kommer du att behöva bokföra allt som omfattas av företagets verksamhet. Man behöver alltså anteckna alla sina ekonomiska händelser och affärstransaktioner som sker inom företaget. Det vanligaste är dock att sköta bokföringen i ett program.

Vid bokföring används ett flertal olika konton, och varje konto har två sidor: kredit och debet. Det är just i debet som man debiterar och denna kolumn är på den vänstra sidan i bokföringen. Här sker all manuell bokföring och detta kallas t-kontot.

Äger man en verksamhet eller ett företag så säger bokföringslagen att man måste bokföra alla sina affärshändelser i systematisk ordning och under korrekta datum. Därför behöver alltså bokföringen delas upp på minst två konton. När ett konto debiteras krediteras nästan alltid det andra kontot, och vice versa, eftersom båda sidorna ska gå ihop.

Debiteringar idag sker alltså på flera olika håll, men det är alltid mellan företag och företag eller företag och privatpersoner som debiteringar sker, eftersom debiteringar oftast alltid sker när man går igenom affärshändelser mellan de olika partnerna. Har man koll på vad för debiteringar som kommer ske när man köper något så slipper man bli negativt överraskad när pengarna behöver betalas in.

Debitera inom redovisningen

När någonting debiteras innebär det att det bokförs på ett kontos debetsida. Debet är den vänstra sidan, som ofta betecknas med ett plustecken. Den andra sidan heter kredit, och betecknas med ett minustecken. Genom att använda dessa två sidor illustreras hur pengarna rör sig.

När förändringar sker på ett företags konto ska de alltid bokföras i både debet- och kreditkolumnen. Det är detta som är den dubbla bokföringens princip. När en kostnad uppstår bokförs den i debet, och det ställe pengarna kom från bokförs i kredit. Omvänt gäller att en intäkt bokförs i kredit, och vart pengarna tog vägen bokförs i debit. Summan av debet och kredit ska alltid bli noll, vilket gör att det är enkelt att kontrollera om något blivit fel i bokföringen genom att göra denna beräkning.

Det förekommer också att beloppen presenteras i en enda kolumn, med minustecken före kreditbeloppen.

En öm mö

En gammal minnesregel, som många lärare i företagsekonomi lär ut, är följande:

En öm mö är en mö som är öm.

Ytterligare en sak att hålla koll på, för att minnesregeln ska fungera, är TISK – tillgångar, intäkter, skulder, kostnader. Dessa två minnesregler, i kombination, ger följande:

 • Tillgångar ökar debet.
 • Intäkter minskar debet.
 • Skulder minskar debet.
 • Kostnader ökar debet.

Debitera - Sammanfattning

 • Att debitera är detsamma som att påföra en kostnad.
 • Inom bokföring debiteras ett konto när ett annat krediteras. Debiteringarna noteras till vänster i bokföringen.
 • Tillgångar och kostnader ökar debet.
 • Intäkter och skulder minskar debet.