Vad menas med Deklaration?

Som företagare är du skyldig att deklarera, oavsett om företaget har anställda eller inte. Är du registrerad som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgift, och du är också skyldig att deklarera den totala bruttolönen för hela företaget.

Förutom detta ska du även redovisa eventuella förmåner, såsom exempelvis representationsluncher, tjänstebil etc.

När det gäller momsredovisningen kan du som företagare själv välja hur ofta du önskar deklarera för den. Oavsett vad du väljer ska du alltid redovisa för den totala momsen, både utgående och ingående. Vid inköp av varor får du ingående moms, som du eventuellt senare kan få tillbaka av Skatteverket i form av utgående moms.

Olika tidpunkter

Vad gäller Arbetsgivaravgiften ska den deklareras varje månad. Däremot kan momsen deklareras i olika perioder: månadsvis, kvartalsvis alternativt helårsvis. Det väljer du själv.

Det går att deklarera via Skatteverkets e-tjänster, alternativt på pappersblankett som ska skickas in per post. Du kan också anlita en revisor som sköter såväl bokföringen som deklarationen, eller endast deklarationen.

I januari 2019 börjar en ny regel gälla för utbetalningar samt skatteavdrag för alla arbetsgivare som har 16 anställda eller fler. Regeln innebär att du från och med i januari 2019 varje månad ska redovisa för exakt hur mycket som har betalats ut i lön och hur mycket skatteavdrag som gjorts per person (per betalningsmottagare).
  • De arbetsgivare som omfattas av regeln ska alltså redovisa alla utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per betalningsmottagare varje månad, istället för som tidigare lämna dessa uppgifter på den årliga kontrolluppgiften.
  • Syftet är att det ska bli lättare för dig som arbetsgivare att göra rätt samt att det ska bli lättare för Skatteverket att upptäcka fusk.

När ska företagsdeklarationen in?

Tiden för när du ska lämna in din företagsdeklaration är beroende av vilken form av företag du driver. När det gäller handelsbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och kommanditbolag är det räkenskapsåret som styr. Deklarationstiden påverkar i sin tur tidpunkten för när du ska betala in eventuell kvarskatt, samt när du får ditt slutskattebesked.

Hur fungerar ansökan om anstånd?

Du kan ansöka om anstånd för din deklaration om du är enskild näringsidkare och om det finns giltiga skäl till att du inte kan eller hinner skicka in din deklaration i tid. Ansökan görs direkt på Skatteverkets hemsida senast den 2 maj. Du kan bli beviljad anstånd till den 16 maj.

Går det att överklaga Skatteverkets beslut?

Det går att begära en omprövning av Skatteverkets beslut, men det måste ske genom skriftlig begäran (blankett finns på Skatteverkets hemsida). Du kan också ansöka om anstånd för din skatteinbetalning i samband med omprövningsansökan. För det finns det en särskild blankett, som även den ska skickas till ditt lokala skattekontor.

Kan vem som helst deklarera via E-tjänsten?

Du måste vara registrerad som ombud för att kunna använda dig av Skatteverkets E-tjänster, det vill säga deklarera digitalt. Är du ensam firmatecknare har du rätt att använda dig av tjänsten, likaså om det finns flera firmatecknare som var och en har rätt att teckna firman.

Vad händer efter deklarationen?

Har du deklarerat via Skatteverkets E-tjänst får du slutskattebeskedet under juni månad. Om du har missat att anmäla ett konto får du vänta till september, likaså om du har valt att deklarera på papper eller har en skatteinbetalning att göra. För att få dina utbetalningar behöver du själv kontakta Skatteverket.