När man har företag så är deklaration något som är viktigt att ha koll på. Man kan behöva deklarera både arbetsgivaravgift och moms beroende på hur man är registrerad. Arbetsgivaravgiften deklareras varje månad men momsen kan ha olika perioder beroende på vad företaget själv har valt. Det går att deklarera varje månad, kvartal eller årsvis beroende på hur stor omsättning man har och såklart vad man själv som företagare föredrar. Man deklarerar på Skatteverket genom att logga in, det finns även möjlighet att anmäla ett ombud som ska sköta deklarationen, exempelvis om man har ett företag som sköter den löpande bokföringen så kan det vara ett bra och lämpligt alternativ. Mer information om deklarationen finns att läsa på Skatteverkets egna hemsida. Det går också att ringa och mejla frågor vid behov,

Deklarera arbetsgivaravgift till Skatteverket

Oavsett om man har anställda eller om man är ensam i företaget så ska man deklarera arbetsgivaravgift så länge man är registrerad för det. Den totala bruttolönen ska redovisas. Det vill säga att det inte spelar någon roll om man är ensam i företaget eller om man är femton anställda utan det är den totala bruttolönen för hela företaget som ska redovisas i en enda klumpsumma och ska redovisas varje månad till Skatteverket oavsett om det gått ut någon lön alls den månaden eller ej.
Deklarera
Förutom den totala bruttolönen så ska också eventuella förmåner redovisas. Vad som räknas som förmån är ett väldigt brett begrepp och det kan vara bra att från fall till fall kolla upp vad som räknas hit. Generellt kan det handla om att man varje dag blir bjuden på lunch av företaget eller har en tjänstebil som man också får använda för privat bruk. Hur mycket skatt man betalat på arbetsgivaravgiften ska också deklareras och det är därför viktigt att få den korrekt.

Deklarera utgående och ingående moms

Upp till en viss omsättning så kan företaget själv välja om hur ofta man ska deklarera moms. Det är både den totala utgående och ingående momsen som ska räknas med i deklarationen. Till skillnad från arbetsgivaravgiften kan det här istället bli så att Skatteverket ska betala ut pengar till företaget istället för att man ska betala in. Allt handlar om hur mycket inköp och försäljning som man har haft. När man köper in saker får man ingående moms vilken man kan få tillbaka.

Deklarationen kommer en gång om året också till privatpersoner vilket bygger på samma princip. Som enskild person ska man redovisa hur mycket som man har tjänat på ett år, hur mycket man betalat i skatt och så kan man få dra av för resa till och från arbetet. Kostnader för räntor eller vinster från avyttringar av aktier är andra poster att ta upp. Till sist blir det en summering som visar om man betalt för mycket eller för lite skatt under året som gått.