DelgivningDet finns flera olika sätt att bli delgiven på. Innan det går så långt har du ofta blivit kontaktad via brev, telefon och på andra sätt. Delgivning är inte den första lösningen utan kommer i sista hand. Ordet i sig betyder att du blir tilldelad information som du intygar att du tagit del av med hjälp av en underskrift. När du skrivit på sparas det i ärendet. Det finns reglerat i lag hur man måste gå tillväga för att få en del saker att vinna laga kraft. Utan riktig procedur är det en omöjlighet att få lagligt stöd i en sak eller i en aktion. Det är därför väldigt viktigt att en delgivningsman arbetar på rätt sätt. Ibland är den myndighetsperson som söker dig väldigt auktoritär och saknar förståelse. Delgivningsmän arbetar dock inte alltid för en myndighet och kan även vara anställda inom privat sektor.

Vad innebär det att bli delgiven?

Vi alla missar att betala en räkning i tid ibland. Det är ingenting ovanligt då vi lever i en allt mer stressad vardag. Men för att du ska komma i kontakt med begreppet delgivning krävs det mer än så. Om du har fått ett flertal krav skickade till dig att betala och du inte betalat skickas betalkravet vidare till högre instanser. Det är då kronofogden ofta kommer in i bilden och du blir tillsänt en så kallad delgivning. Det är viktigt att då signera denna innan fristen har gått ut och sända tillbaka i tid.

När du signerar en delgivning innebär det inte automatiskt att du godkänner kravet. Det innebär att du har tagit emot och läst detta. Om du inte signerar innan fristen har gått ut kan det hända att du får besök av en delgivningsman. En delgivningsman kan komma från olika instanser som kronofogden, ett inkassobolag eller från polisen. De söker dig oftast i hemmet eller på arbetsplatsen. Får de inte tag på dig där påbörjar så kallade registersökningar för att se alternativa vägar att få kontakt på.

Olika sorters ärenden som går till delgivning

Som nämnt ovan är det vanligt att bli delgiven om du inte betalar i tid. Alla ärenden måste gå rätt väg rättsligt och det är anledningen till att du tillslut söks upp för signatur. Det går inte att bevisa att du har mottagit delgivningen om denna inte är signerad. Kronofogdens ärenden hanteras ofta via delgivningar då deras arbete går ut på att kräva in saknade pengar till en fordringsägare. Det kan handla om både stora och små summor. Ibland kan det ta lång tid att få ett delgivande signerat trots sök på olika sätt.

Det är också vanligt med delgivning om du har begått ett brott, ska vittna eller infinna dig hos en myndighet där du har fått en inkallning. Processen börjar alltid som tidigare beskrivet med att du får ett brev hemskickat att signera där du visar att du tagit del av beskedet. Om detta inte kommer in sänds det ut en delgivningsman. Då det kommer till andra ärenden än pengar är det nästan uteslutande polisen som delger. Ibland kommer till och med polisen och hämtar dig direkt in till förhör eller rättegång om det är en allvarlig sak det gäller.