Direktförsäljning är när försäljaren tar direktkontakt med kunden för att föreslå en affär. Detta kan ske genom att försäljaren ringer upp eller kliver fram till personen i butiken/på gatan. Det är en av de vanligaste formerna av försäljning som sker mellan försäljare och potentiella kunder.

  • En form av försäljning där det är en direktkontakt mellan försäljare och potentiell kund.
  • Kan vara att en försäljare ringer upp en potentiell kund via telefonen.
  • Kan ske på en bestämd tid eller spontant.
  • Gällande konsumentlagar gäller även vid direktförsäljningar såsom muntliga avtal.
  • Handlar oftast om att en försäljare kontaktar en privatperson.
  • Säljtillfället sker ofta i kundens miljö såsom i hemmet eller på jobbet.
  • Majoriteten av direktförsäljare i Sverige är kvinnor.

Utgör en stor del inom försäljning

DirektförsäljningDirektförsäljning engagerar en stor del inom försäljning i Sverige. Ungefär 100 000 personer engagerar sig i direktförsäljning – många av dem på deltid. Ofta handlar det om att direktsäljaren ska aktivera privatpersonen i samtalet så mycket som möjligt för att en affär ska gå slutligen igenom.

Idag finns det flera företag som har sin huvudförsäljning via direktförsäljning. Det betyder att till exempelvis företag inom kosmetika enbart säljer via aktiva direktsäljare istället för att ha en butik. I USA är det här fenomenet större, speciellt när det kommer till ansikte mot ansikte-direktförsäljning.

Etiska regler för en direktsäljare

Electrolux var ett företag som började sin företagshistoria med direktsäljare. Först i Europa, och därefter i Asien innan de gick över till att sälja i butik. Direktförsäljning handlar mycket om att direktsäljaren ska demonstrera en produkt för att därmed sälja in den till en person.

Idag finns det en förening för direktsäljare dit de kan ansluta sig för att visa att de verkar enligt de etiska regler som de har satt upp. Det handlar bland annat om att upprätthålla rätt försäljningsmetoder så att kunden kan känna sig nöjd efter köptillfället.