Distribution betyder att man förmedlar eller sprider varor eller tjänster. En person som gör detta kallas för distributör, och arbetar med att köpa varor och sedan sälja dessa vidare till olika kunder. Ett annat ord för detta är också grossist. En distributör ska ha kunskap inom både försäljning och inköp.

  • Distribution betyder att man förmedlar eller sprider varor eller tjänster.
  • En person som gör detta kallas för distributör.
  • Det kan också komma att kallas för grossist.
  • En distributör/grossist arbetar med att köpa varor och sedan sälja dessa vidare till olika kunder.
  • En distributör ska ha kunskap inom både försäljning och inköp.
  • En distributör är en mellanhand och köper varor som sedan säljs vidare till kunder.
  • En distributör har god kontakt med både försäljare och köpare.

Mer om distribution

Distribution

En person som arbetar som distributör är en typ av företagare som köper in varor från en eller flera olika leverantörer och som sedan säljer dessa till en kund eller flera kunder. Den som arbetar som distributör har ett eget lager av varor och fakturerar sedan själv kunden då varan är skickad.

Intäkterna för en distributörens intäkter i sitt företagande består av skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset till kunden. En distributör är alltså en mellanhand mellan beställning av varor och sedan utförsäljning till kunden. Om en distributör har ensamrätt att inom ett bestämt område sälja vissa varor, så kallas denna för ensamåterförsäljare.

Viktiga begrepp inom distribution

  • Agent – En agent arbetar med att utöka försäljningen av huvudmannens varor. Detaljist – I ett avtal så kallas kunden/butiken för detaljist. Distributör – Är den som köper in varor från leverantören och sedan säljer varorna till kunden/butiken. Generalagent – Är en distributör med ett stort försäljningsområde, t.ex ett helt land.
  • Grossist – En distributör som handlar in större partier av varor och säljer vidare till kund. Huvudman – Är det företag som ingår i ett avtal med en agent. Importör – En distributör som har avtal utanför Sveriges gränser. Leverantör – Det är med dessa som distributören har ett avtal med om att köpa och sälja leverantörens varor.