Driftskostnader är ett namn för alla de utgifter som finns för att driva något. Exempelvis kostnader för att driva ett företag. Personalkostnader, material, inköp, hyra, skatt och lånekostnader är alla en del av driftskostnaderna. När du hyr en lägenhet, finns en del av driftskostnader för ägaren av huset.
Driftskostnader
Hyran i sin tur blir en intäkt för fastighetsägaren som satt denna utifrån de driftskostnader som finns för lägenheten och dennes företag. Driftskostnaderna består av värme, vatten, sophämtning, räntekostnader och även kostnader som el, tv och bredband. Allt detta är kostnader som ägaren har för att din lägenhet ska fungera.

Äger du ditt hus betalar du dina driftskostnader själv när du betalar dina räkningar och kan då enkelt se och räkna fram vad din driftskostnad blir för ditt hus. Där finns till exempel sophämtning och sotning utöver de kostnader som finns för el, uppvärmning och underhåll.

  • Driftskostnad för företaget är personalomkostnader, lokaler, material, reklam mm.
  • En lägenhets driftskostnad bakas oftast in i hyran
  • Äger du huset ser du lätt vad driftskostnaden är
  • Du kan själv sänka driftskostnaden i hus
  • Sänkt driftskostnad är oftast bra för miljön
  • Låg driftskostnad på bilen, innebär exempelvis låg bränsleförbrukning
  • Idag bygger man lättare flygplan för att sänka driftskostnaderna

Vad i driftskostnaden kan företaget påverka?

När det gäller miljön så kan ett företags driftskostnad delas upp i det som förbrukar resurser som inte är förnybara, och det som förbrukar förnybara resurser. För en bra balans i driften, ska de förnybara resurserna dominera. Det innebär att det kan vara bättre att frakta last med fordon som drivs med el.

Det innebär inte säkert en direkt och omedelbar sänkt driftskostnad för företaget. Däremot kan det innebära en sekundärt sänkt driftskostnad i form av mindre miljöpåverkan. Driftskostnad är därför ett komplext begrepp som också inbegriper miljöhänsyn för ett etiskt företag, medan det kanske endast innehåller kortsiktiga ekonomiska aspekter för ett annat.

Företag kan miljöcertifieras vilket betyder att driftskostnaderna ska vara rimliga med hänsyn taget till produkten. Ska man som företag ta ansvar och sänka sin driftskostnad för miljöns skull, brukar man prata om att minska på transporter, använda energibesparande tillverkningsprocesser och på kontor att minska antalet utskrifter, kopiera dubbelsidigt och sänka temperaturen.

Personliga driftskostnader i bostad

För en privatperson som vill räkna fram och sänka sina driftskostnader är det ganska enkelt. Gå igenom dina papper för ett år och sammanställ vad som handlar om driften av ditt hus. Sedan kan du enkelt fördela detta på olika sätt om du vill göra vidare uträkningar.

Du kan då fördela per månad eller om du vill dela det på andra sätt för att se vilka åtgärder du kan vidta för att sänka dina kostnader. Enkla sätt att sänka driftskostnaden i ett hus är att sänka temperaturen inomhus och graderna vid dusch och bad.

Det kan göra stor skillnad på ett år bara att sänka inomhustemperaturen med en grad eller att duscha snabbare eller istället för ett bad. Att byta ut lampor till lågenergi blir en sänkning i längden men eftersom de är dyra blir det till en början dyrare.