DröjsmålsräntaNär du får en faktura så har du en viss tid på dig att betala den. Står det på din faktura att man använder sig av dröjsmålsränta så gäller den från dag ett efter förfallodagen. Finns det inget avtal så kan inte borgenären ta ut dröjsmålsränta förrän det gått 30 dagar efter att fakturan förfallit. Det är viktigt att gå igenom fakturan så att alla uppgifter finns med och inget missas. Där står förfallodatum, räntor och påminnelseavgift. Företaget kan inte sätta högre belopp än den räntelagen har bestämt. Om båda parter har kommit överens om ett högre summa så gäller det avtalet. Dessa räntor kan variera från olika företag. På det begärda räntebeloppet räknas ingen moms in i summan för den är inte momspliktig. Detta är företagets trygghet för att kunden skall betala sin faktura i tid.

Därför får du dröjsmålsränta

När du inte betalar en faktura i tid så läggs det på en dröjsmålsränta. Den räknas från den dagen som fakturan skulle vara betald och desto längre tid det tar innan kunden betalar desto mer stiger räntan. Om det är en avtalad dröjsmålsränta så äger borgenären rätten att debitera dröjsmålsränta från den dagen skulden uteblev tills den är betald. Om kunden inte har något avtal på dröjsmålsränta men uppgifter finns på fakturan så har borgenären rätt att debitera dröjsmålsränta 30 dagar från att fakturan uteblivit.

Denna räntan är en säkerhet för företaget att kunden betalar i tid. Företag kan själva avtala en egen dröjsmålsränta, är den för hög så kan den dock ogiltigförklaras om kunden motsätter sig detta. Om du säljer till en konsument så går det att avtala bort rätten på dröjsmålsräntan. Mellan näringsidkare så går det inte att avtala bort rätten. Om förfallodag och dröjsmålsränta inte är bestämt genom något avtal så kan du ändå ta ut dröjsmålsränta. Det skiljer lite på om det är en konsument eller näringsidkare.

Regler och faktura om dröjsmålsränta

När du köpt något exempelvis på webben ska du gå igenom fakturan ordentligt. Företaget skall fastställa om de tar ut dröjsmålsränta från den dagen som skulden faller för betalning. Har de inte gett någon information skriftligt så har de inte rätten att debitera räntan före 30 dagar efter att fakturan skickats ut. Står det på fakturan att dröjsmålsränta kommer att tas ut så gäller det från första dagen efter att fakturan inte betalats. Dock finns olika regler kring dröjsmålsränta och därför kan de se olika ut från olika företag så det är viktigt att du själv vet vad som gäller.

När en kund får en faktura så ska det framgå vilket datum den skall betalas, dröjsmålsränta och en eventuell påminnelseavgift. Dröjsmålsräntan beräknas på beloppet inklusive moms. Det ska inte utgå någon dröjsmålsränta på: påminnelseavgift, inkassokrav eller faktureringsavgift. De avgifterna är bestämda enligt lag eller avtal. För att företaget skall kunna ta ut en dröjsmålsränta så måste förfallodagen passerat. Det är räntelagen som styr storleken på dröjsmålsräntan och det är den som gäller om inte parterna ingått något avtal mellan varandra.