Dubbel bokföring görs i två separata konton, ett debetkonto och ett kreditkonto. Varje transaktion bokförs därför två gånger. Om bokföringen är korrekt innehåller debetkontot och kreditkontot samma belopp för varje affärshändelse. Det dubbla bokföringssystemet har anor tillbaka till 1200-talet och utvecklades till sin moderna form i Italien.

Dubbel bokföring

  • Vid dubbel bokföring används två separata konton, debet och kredit.
  • Att dela upp affärshändelser på olika konton kallas kontering.
  • Dubbel bokföring visar verksamhetens tillgångar och skulder, samt intäkter och kostnader.
  • Vid dubbel bokföring bokförs varje affärshändelse två gånger.
  • Det dubbla bokföringssystemet anses härstamma från 1400-talets Italien.
  • Man har hittat spår av dubbel bokföring i den islamiska världen från 1200-talet.
  • Dubbel bokföring är det vanligaste bokföringssystemet i västvärlden.

Hur fungerar dubbel bokföring?

Dubbel bokföring står för en uppsättning regler som används internationellt för bokföring av transaktioner inom näringsverksamheter. Dubbel bokföring visar verksamhetens tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader. Genom användning av två separata konton, debet och kredit, skapas ett system som ska vara självkontrollerande genom att varje affärshändelse bokförs två gånger.

För varje affärshändelse ska debetkontot (+) innehålla samma belopp som kreditkontot (-), vilket gör att skillnaden blir noll vid korrekt bokföring. Som exempel ökar en tillgång – vid till exempel ett inköp av inventarier – i debetkontot och minskar i kreditkontot. En skuld däremot minskar i debetkontot och ökar i kreditkontot.

Den dubbla bokföringens historia

Det dubbla bokföringssystemet anses härstamma från 1400-talets Italien där handeln blomstrade. Redan under 1300-talet började vår moderna form av bokföring utvecklas av handelsmän i Florens, men troligtvis finns dess ursprung i den islamiska världen ännu längre tillbaka i tiden. Där har man hittat spår av dubbel bokföring från 1200-talet.

Den italienske munken Luca Pacioli har blivit känd som bokföringens fader med anledning av den bok där bokföringskonsten först presenterades i västvärlden. Detta skedde i slutet av 1400-talet. Det dubbla bokföringssystemet kallas därför ibland för ”italiensk bokföring”. I dag är dubbel bokföring det vanligaste bokföringssystemet i västvärlden.