Vad menas med Dubbel bosättning?

En dubbel bosättning är när en anställd har två bostäder av någon anledning. Det kan till exempel vara så att den anställde har två arbetsplatser och därför behöver en bostad i varje stad för att enkelt kunna övernatta när det är dags att arbeta på den nya platsen.
Det kan också vara så att en anställd behöver söka arbete på annan ort men har en familj kvar i en bostad på hemorten. Om den anställde då väljer att skaffa en lägenhet eller liknande på arbetsorten är även det tal om en dubbel bosättning. Det kan en anställd få avdrag för.

När är dubbel bosättning aktuellt för en företagare?

Om det är tal om ett stort företag som expanderar över hela Sverige eller flera länder, kan en eller flera anställda behöva växla mellan många arbetsplatser. Det kan då vara klokt att de har flera bostäder att välja mellan så att det alltid finns ett hem.
Om man som företagare håller på att expandera kan det också vara så att man behöver spendera en del tid på den ort man flyttar företaget till. Det kan bli dyrt att bo på hotell och om man har familj kan de behöva komma och hälsa på. Även då är en dubbel bosättning aktuell.
  • En dubbel bosättning uppkommer när en eller flera anställda har bostäder på två eller flera olika orter för att kunna arbeta.
  • Om speciella krav uppfylls kan en anställd söka avdrag för dubbel bosättning.
  • Om arbetsgivaren står för bostad kan inga avdrag sökas och förmånen kan istället bli skattepliktig för den anställde.

Vilka krav ställs på bostaden?

Det ställs inga direkta krav på boendet förutom att kostnaden ska vara rimlig. Varje anställd kan sedan själv bestämma hur boendet ska se ut. Antingen kan det vara i form av hotell, i form av ett möblerat rum eller en helt egen lägenhet eller villa.

Vad krävs för att få avdrag?

För att kunna få avdrag för dubbel bosättning krävs det att arbetet fordrar att man flyttar till arbetsorten. Man ska övernatta på arbetsorten och det ska finnas skäl till att den gamla bostaden behålls. Avståndet mellan hemorten och arbetsorten måste också vara minst 50 km.

Vem kan få avdraget?

Både ensamstående och familjer kan få avdrag för dubbel bosättning. Dock är det alltid den familjemedlem som genom arbetet måste ha dubbel bosättning som beviljas avdraget. Det finns också vissa restriktioner gällande ensamstående. En hyresrätt som står tom kan man i många fall inte få avdrag för.

Hur länge kan man få avdrag?

När det gäller dubbel bosättning kan man som högst få avdrag under två års tid. Om det finns en anledning att ha kvar den gamla bostaden även efter dessa två år, kan alla utom ensamstående få avdrag för dubbel bostad i ytterligare tre år.

Hur mycket avdrag kan man få?

När det gäller avdrag för den anställde är det den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten som utgör storleken för avdraget. Den kan visas genom hyreskontrakt eller liknande. Om det inte går kan man inte få något avdrag alls. Om företaget står för bostaden redovisas den som förmån och sedan görs avdrag.