När man tar ut ett lån så behöver man i det allra flesta fall betala ränta på det, det är priset som långivaren tar ut för att låna ut pengarna. Den här grundläggande räntan kallas för nominell ränta och det är den som du kommer att se på ditt lånebesked och som långivarna nämner när de gör reklam. Men utöver det tillkommer det även andra avgifter, som till exempel uppläggningsavgift och aviseringsavgift. Om man lägger till kostnaderna för alla de här avgifterna på den nominella räntan så får man fram den effektiva räntan. Man kan alltså säga att den effektiva räntan på ett lån är den totala kostnaden, det vill säga ränta + avgifter, som man betalar för sitt lån. Effektiv ränta uttrycks alltid i procent av det totala lånebeloppet.

Vikten av den effektiva räntan

Effektiv räntaGenom att jämföra de effektiva räntorna på olika lån kan man få en hel annat bild av huruvida ett lån är bra eller inte. Ett extremt exempel är räntefria lån. Om man bara tittar på den nominella räntan så skulle dessa lån vara helt gratis, men så är naturligtvis inte fallet. Istället tillkommer det dyra avgifter på dessa lån som gör att den totala kostnaden (den effektiva räntan) blir dyrare än för de flesta andra lån, i vissa fall flera hundra procent.

Den effektiva ränta visar en rättvis och sanningsenlig bild av dina kostnader och låter dig därför jämföra olika lån på ett effektivt sätt. I slutändan är det hur mycket du betalar för ditt lån som räknas, oavsett om det kostnaden består av ränta eller andra avgifter. Det är därför extremt viktigt att man har full koll på vad den effektiva räntan kommer att bli innan man skriver på ett låneavtal. Undersökningar visar att 2 av 3 svenskar inte känner till vad effektiv ränta innebär, det här påverkar kraftigt deras förmåga att välja ett fördelaktigt lån.

Räkna ut din effektiva ränta

I Sverige är det lag på att långivare ska meddela sin effektiva ränta men det betyder inte att den är lätt att hitta om man inte letar efter den. Ofta så står den effektiva räntan undangömd i de finstilta texterna. Att räkna ut den effektiva räntan på egen hand är inte något som vi rekommenderar heller eftersom att formeln för beräkningen är mycket komplicerad. Istället finns det flera kalkylatorer på internet som man kan använda gratis och som snabbt och enkelt visar vad den effektiva räntan är.

I generella drag kan man dock konstatera att lån med kort löptid ofta har de högsta effektiva räntorna. Det här beror delvis på att den effektiva räntan alltid anges i kostnad per år och för lån som bara löper exempelvis ett par månader blir uppläggningsavgifter förhållandevis dyrare. Utvik att handla på avbetalning och se till att du har en budget för hur alla eventuella lån och krediter ska användas. Att jämföra olika lån kan vara tidskrävande men det lönar sig!