EfterkravBegreppet efterkrav används främst av speditörer och betyder att beställda varor måste betalas innan de levereras till mottagaren. I princip kan efterkrav jämställas med postförskott, båda innebär en säkrare form av förskottsbetalning då en mellanhand är den som reglerar en försändelse mellan säljare och kund.

  • Begreppet efterkrav är en form av förskottsbetalning.
  • Efterkrav uppstår först när en vara är under leverans.
  • Förskottsbetalning i form av efterkrav erläggs av köparen innan varan kan tas i besittning.
  • Postförskott och efterkrav är i princip samma sak.
  • Postförskott för brev inrättades redan år 1866.
  • Sveriges första postorderförsäljning upprättades av John Fröberg i Finspång 1879.
  • Postorder kan numer jämställas med distanshandel där förskottsbetalning är vanlig.

Efterkravets för- och nackdelar

I Sverige erbjuder de flesta speditörer möjligheten till efterkrav mot en viss ersättning. På samma sätt som det kostar att skicka mot postförskott via posten (Postnord), så behöver säljaren ett konto dit speditören kan skicka kundens betalning. Eftersom en sådan transaktion som regel sker mellan två företag är det främst bankgiro som används.

Både säljare och köpare får med efterkrav en högre säkerhet. Köparen blir försäkrad om att varan verkligen skickats och säljaren behöver inte bekymra sig för att en faktura inte betalas i efterhand. Detta betyder dock en del kostnader för speditören som denne kompenserar med extra avgift utöver själva leveransavgiften utan efterkrav.

Postorder använder efterkrav

Postorder är en internationell företeelse som uppkom under 1800-talet då postgången blev mer allmän. Den engelska termen för efterkrav är ”collect on delivery” eller ”after-claim” och kan översättas fritt till ”inkassera pengarna vid leverans”. Möjligheten att beställa via telefon gav postorder en rejäl skjuts när den kom i bruk på allvar under 1900-talet.

I Sverige var det butiksbiträdet John Fröberg i Lotorp utanför Finspång, Östergötland som startade postorder efter en idé från Tyskland. Han hade dock långt till närmaste postkontor och anställde därför medhjälpare när affärerna blomstrade. Efter ett samarbete med Johan Petter Andersson utvecklades postordern till att omfatta kataloger. Detta blev grunden till Åhlén & Holm.