Vad menas med Eget uttag?

Eget uttag är ett begrepp som är relevant för den som har enskild näringsverksamhet, det vill säga bedriver en enskild firma. Till skillnad från andra typer av verksamheter kan du som enskild näringsidkare inte ta ut någon lön utan du får istället göra ett eget uttag när du behöver pengar privat.
Egna uttag berör också dig som är delägare i ett kommandit- eller handelsbolag. Även i aktiebolag talar man om egna uttag, och i dessa fall innebär det att en skuld till en medlem minskas genom utdelning eller återbetalning. Begreppet används även inom ekonomiska föreningar, exempelvis vid återbetalning av lån eller medlemsinsats.

Egna uttag för enskilda näringsidkare

Egna uttag är en viktig del i planeringen av företagets budget. Det gäller att planera väl så att du kan ta ut ett lagom stort eget uttag, exempelvis en gång i månaden så att det blir som en lön. Det egna uttaget ska bokföras precis som andra transaktioner i företaget.
Det som är viktigt när du planerar de egna uttagen är att det måste finnas en buffert kvar i företaget till att betala in skatt och egenavgifter. Det är nödvändigt att göra en skattekalkyl så att du kan se hur mycket skatt du ska betala och avgöra hur stora egna uttag du kan göra.

Det viktigaste att komma ihåg vad det gäller egna uttag i en enskild firma är:

  • Egna uttag påverkar inte företagets resultat, det vill säga de räknas inte som en utgift i företaget.
  • Även uttag av varor och tjänster ska räknas som ett egna uttag.
  • Du måste planera storleken på de egna uttagen noggrant.

Beskattas det egna uttaget?

Ett eget uttag beskattas inte såsom lön, utan det är istället den enskilda firmans resultat som ska beskattas. Att göra ett eget uttag påverkar inte resultatet. Det innebär i princip att om du gör egna uttag under ett förlustår, kommer du ändå inte att ha något resultat att skatta för.

Vad räknas som ett eget uttag?

Egna uttag avser både ekonomiska medel samt tjänster och varor som tas ut för privat bruk. Det kan exempelvis vara att byta tjänster med en annan näringsidkare, att ta hem varor från sin egen butik eller att använda företagets maskiner för privat bruk i hög utsträckning.

Hur beräknar man värdet på ett eget uttag?

Värdet på exempelvis tjänster och varor som ska bokföras som egna uttag ska vara marknadsmässigt. Det innebär att priset ska motsvara vad det hade kostat på marknaden. Det kan till exempel röra sig om marknadsmässig hyra av maskiner eller marknadsmässigt pris på en produkt.

Kan familjen ta del av egna uttag?

Ja, de som är gifta, är sambos med gemensamma barn eller registrerade partners kan dela upp de egna uttagen mellan sig. En förutsättning är att man anses ha en likvärdig ställning i verksamheten. Om så ej är fallet, kan den andra parten endast få en marknadsmässig ersättning för sitt jobb.

Hur bokför jag ett eget uttag?

För att bokföra ett eget uttag i ett modernt bokföringsprogram kan du söka efter ”eget uttag” i det program du använder. Uttaget minskar företagets kapital. Ska du göra ett eget uttag i ett aktiebolag eller handelsbolag, måste du istället bokföra det under andra rubriker.