Ekonomisk föreningEn ekonomisk förening är en företagsform som främjar alla medlemmars ekonomiska intressen. Denna företagsform är inte speciellt vanlig bland egenföretagare utan den används främst av företag eller föreningar där medlemmarna ska dela på vinsten. De som jobbar inom föreningen som anställda tar ut en vanlig lön och betalar skatt på den. Fördelen med denna företagsform är att det enda ekonomiska ansvaret är den insats som medlemmarna har betalat samt att det inte är något krav på större kapital för att starta som det till exempel är för ett aktiebolag. En detalj som kan ses som en nackdel för en del är att föreningen är öppen för alla som uppfyller medlemskraven. En ekonomisk förening har ingen chef i vanlig bemärkelse vilket ses som en fördel av vissa och nackdel för andra.

Starta en ekonomisk förening

Denna företagsform passar för till exe

mpel bostadsrättsföreningar och andra föreningar där målet är att alla medlemmar ska gynnas. Det första man ska göra när man vill starta en ekonomisk förening är att skriva ner de grundläggande reglerna för föreningen. I reglerna ska det framgå hur stor insats medlemmarna ska betala och hur den ska betalas. Verksamheten ska beskrivas så att det syns hur föreningen ska främja medlemmarnas intressen, vilken ekonomisk verksamhet man ska bedriva och på vilket sätt medlemmarna ska vara aktiva i föreningen.

Ett första möte ska hållas då föreningen bildas, en styrelse med minst tre personer över 18 år ska som har utsetts ska godkännas och en eller två revisorer ska utses. Protokoll ska skrivas under mötet och föreningens namn ska godkännas. Föreningen ska sedan registreras hos Bolagsverket och blir då en juridisk person som kan bland annat teckna avtal och ha anställda. Medlemmarna i föreningen kan delta som konsumenter, leverantörer eller endast som investerande medlemmar. Många gånger deltar man även med olika arbetsinsatser.

Att driva ekonomisk förening

Alla ändringar som görs inom en ekonomisk förening ska anmälas till Bolagsverket. Det gäller bland annat om man ska byta namn på föreningen, om man har utsett en ny styrelse eller stadgarna har ändrats. För många av ändringarna som sker inom föreningen betalar man en avgift. Årsredovisning är obligatorisk och om föreningen är stor ska redovisningen skickas in till Bolagsverket. Den ska vara undertecknad av alla styrelsemedlemmar och även av representanter för arbetstagarna som ingår i styrelsen. Årsredovisningen ska innehålla bland annat balansräkning och förvaltningsberättelse.

En ekonomisk förening ska bestå av minst tre personer men det kan också vara tre företag. Denna företagsform kan passa företag som vill låta medlemmarna i föreningen handla billigare men också att leverantörer som ingår kan ha förtur att sälja sina varor. Det kan också vara att medlemmarna får sälja sina egna varor. Som ett litet exempel kan nämnas flera personer som handarbetar och de tillsammans bildar en ekonomisk förening och har en butik där endast medlemmarnas egna produkter säljs.