Ett enhetsdokument är den blankett du måste fylla i när du importerar en vara från ett land utanför EU. En vara som importeras, vare sig den är för eget bruk eller skall säljas vidare, måste förtullas. Detta betyder att du måste betala tullavgift, moms och andra eventuella skatter när du för in varan i landet.

  • Vid import av vara måste man fylla i ett enhetsdokument.
  • Enhetsdokumentet lämnas till tullverket direkt eller elektroniskt via dator.
  • Normalförfarande är att tullavgifterna skall betalas direkt vid införsel.
  • Förenklat förfarande är en annan variant där man först lämnar förenklad tulldeklaration som senare kompletteras.
  • Ofullständig deklaration används när fullständig information om varan saknas. Detta måste kompletteras inom en vecka.
  • Förenklat deklarationsförfarande kan användas av företag med regelbunden importverksamhet.
  • Lokalt klareringsförfarande används oftast vid import av hela laster, långtradare eller fartyg.

Importdeklaration enligt normalförfarande

De flesta varor som importeras tulldeklareras elektroniskt. I vissa fall används blanketten enhetsdokument som sedan lämnas till Tullverket. Normalförfarande innebär att man betalar alla avgifter, moms och eventuella skatter direkt vid importtillfället. Enhetsdokumentet skall lämnas till närmaste tullklareringsexpedition för att ditt ärende skall registreras och därefter klareras.

Alla som arbetar med tullverksamhet inom EU skall ha ett Eori-nummer som är ett unikt identitetsnummer. Är företaget svensketablerat ansöker man om Eori-nummer hos Tullverket. Eori står för Economic Operator Registration and Identification och är enkelt uttryckt EU:s kundregister för företag som är verksamma inom importbranschen.

Vad kostar det att importera?

Vanligtvis betalar man tullavgift, moms och eventuell skatt direkt när man importerar varan. För att veta vilken tullavgift som gäller måste man ta reda på vilken varukod varan tillhör. Detta kallas att klassificera varan. När man vet vilken varukod varan har får man också information ifall det behövs något särskilt tillstånd för att importera varan.

För de flesta varor är momsen 25 %, för livsmedel är momsen 12 % och för till exempel tidningar och böcker ligger momsen på 6 %. När man importerar varan lämnar man en tulldeklaration på ett enhetsdokument som sedan, när det klarerats, ger rätten att använda eller sälja varan vidare.