När två eller fler personer bestämmer ett avtal mellan varandra att samarbeta i bolag så kallas detta för ett enkelt bolag. I denna typ av bolag ansvarar varje bolagsman personligen och är alltså ingen juridisk person. De bolagsmän som är med i bolaget införs då i Bolagsverkets register, men då detta är mellan bolagsmännen så registreras inte själva bolaget och därmed har inte heller ett enkelt bolag något organisationsnummer. Det är detta som utgör skillnaden mellan denna typ av bolag och ett handelsbolag, där bolaget förs in i handelsregistret som ett handelsbolag och då får organisationsnummer. I enkla bolag är det delägarna som är skyldiga att betala skatt och andra avgifter. De bolagsmän som har skrivit på avtalet har alla lika rättigheter och skyldigheter gentemot den tredje part som avtalets har skrivits med.

Vilka regler gäller i ett Enkelt bolag?

Vilka skyldigheter och rättigheter som ska vara gällande mellan bolagsmännen skrivs genom ett avtal. I de fall där dessa bestämmelser inte är avtalade så träder vissa lagar och regler in som reglerar detta. Samtliga i det enkla bolaget behöver samtycka för att en ny bolagsman ska kunna få inträde till bolaget. När vinsterna ska fördelas i bolaget så ska allt fördelas lika mellan bolagsmännen om inte något annat har avtalats. Om bolaget går med förlust så ska även denna fördelas lika mellan bolagsmännen.Enkelt bolag

När man ska skicka in sin anmälan om enskilt bolag så behöver alla de som ingått i avtalet skrivit under. För att göra en anmälan om enskilt bolag så fyller man i en blankett från bolagsverket och i samband med anmälan så betalar man också en avgift på 1200 SEK. Om bolagsmännen av någon anledning beslutar sig för att avregistrera sitt enskilda bolag så är detta kostnadsfritt och när detta är registrerat så får man ett bevis som styrker avregistreringen.

Hur går det till?

Efter att alla bolagsmän har skrivit under och skickat in sin ansökan om detta, så registreras även en av bolagsmännen som representant för för det enkla bolaget. Den som är representant har har lite högre ansvar i ett enskilt bolag och är den som ser till att all redovisning och inbetalning av skatt och avgifter redovisas tydligt. När det kommer till skattefrågor i ett enskilt bolag så är det representanten som också har hans om alla skatteavdrag och andra skattefrågor.

Om det av någon anledning är så att representanten inte har full möjlighet till att utföra dessa uppgifter så har övriga bolagsmän ett lika stort ansvar fördelat mellan varandra att se till att redovisa bolagets uppgifter under samma regler och riktlinjer som representanten måste följa vid all bolagsredovisning. När representanten ska sköta skattefrågor och enklare kunna skilja mellan bolagets skatteredovisning och sin egen så får representanten ett redovisningsnummer och tillgång till ett skattekonto som bolaget kan använda för alla sina skatteredovisningar.