Enskild firma

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet, är en bolagsform där företagets ekonomi är nära sammankopplad med ägarens. De är enkelt att starta en enskild firma, men om du väljer denna företagsform kommer du att bli personligen ansvarig för bolagets skulder och avtal.

När du startar ett företag är bland det första du måste göra att välja bolagsform, det vill säga vilken typ av företag du ska driva. Om du är ensam om att starta, och inte har några anställda, är förmodligen enskild firma den företagsform som passar dig bäst till att börja med. I en enskild firma är du inte bara personligen ansvarig för skulder och avtal i företaget – företagets vinst tas också upp som din personliga inkomst.

Om du vill starta en enskild näringsverksamhet, som det egentligen heter, anmäler du dig för registrering hos Skatteverket och ansöker om att bli godkänd för F-skatt. Om du vill skydda ditt firmanamn kan du även registrera namnet hos Bolagsverket. Ska du ska sälja varor eller tjänster måste du också registrera dig för moms. Även detta gör du hos Skatteverket. Företagets organisationsnummer blir detsamma som ditt personnummer.

Fördelar och nackdelar med enskild firma

Fördelen med enskild firma är att det är mycket enklare, och mycket färre regler för t ex bokföring, jämfört med de flesta andra bolagsformer. Det är också billigare att starta enskild firma, du behöver egentligen inget kapital alls, medan om du vill starta aktiebolag måste du ha ett eget kapital på 50 000 kronor. En annan fördel är att det inte krävs fler personer än du själv för att starta företaget. I aktiebolag måste du ha en styrelse med minst en ordinarie ledamot och en suppleant.

En enskild firma är inte en juridisk person, vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Företaget kan inte hyra en lokal, eller vara part i en rättsprocess. Istället blir det den fysiska personen, alltså du som företagare, som blir part i målet.

En nackdel med enskild firma är att det kan vara svårare att påverka hur mycket skatt man betalar. Eftersom vinsten är din inkomst skattar du för den som inkomst, och du kan heller inte göra avdrag för till exempel friskvårdsbidrag eller andra förmåner. Om vinsten efter egenavgifter i din enskilda firma överstiger ca 450 000 kronor måste du betala statlig skatt på 20 procent på det överstigande beloppet. Om vinsten kommer upp i 650 000 kr blir det ytterligare fem procentenheter i statlig inkomstskatt.

Enskild firma eller aktiebolag?

När är det dags att bilda aktiebolag?

Många väljer att ombilda lönsamma enskilda firmor till aktiebolag, eftersom skattelagstiftningen för dessa är mer förmånlig. Om din enskilda firma gör en årlig vinst på mer än 450 000 kronor, som ju är den undre brytpunkten för statlig inkomstskatt, kan det vara värt att ombilda företaget till aktiebolag. Har du anställda i företaget bör du absolut ombilda från enskild firma till aktiebolag, eftersom du annars blir privat ansvarig för alla åtaganden som firman har, och det blir en väldigt hög risk att ta personligen.

Ytterligare ett skäl till att omvandla från enskild firma till aktiebolag är ett en enskild firma inte kan drivas av flera personer. Om du vill driva firma tillsammans med andra måste du hitta en annan bolagsform, och då är aktiebolag det givna valet för många.

När du har haft ditt företag ett tag kanske din verksamhet har växt, och du börjar få större omsättning, och kanske till och med vill anställa andra kan det vara dags att fundera på att bilda aktiebolag. Till skillnad mot enskild firma är aktiebolaget ansvarigt för skulder och avtal, inte du personligen. I ett aktiebolag kan du också välja om du vill ta ut en inkomst i form av lön, och i så fall hur mycket, eller om du vill göra utdelning på aktierna i firman.

Hur ombildar jag enskild firma till aktiebolag?

För att ombilda en enskild firma till aktiebolag krävs för det första ett aktiekapital på 50 000 kronor, precis som när ett aktiebolag grundas. Du kan välja att starta ett nytt aktiebolag, eller köpa ett så kallat lagerbolag, alltså ett bolag som registrerats men sedan dess varit vilande. Syftet med lagerbolag är just att de ska kunna köpas av den som snabbt vill komma igång med sin verksamhet.

Steg 1 – starta ett aktiebolag

Att köpa ett lagerbolag kostar från ungefär 5000 kronor, men besparar dig en del pappersarbete. Att istället göra arbetet själv, och registrera ditt aktiebolag på sajten verksamt.se, kostar 1900 kronor. När bolaget godkänts, vilket brukar ske efter ungefär en vecka, bör du tänkt ut ett bolagsnamn som inte redan finns registrerat, samt ha ordnat med ett intyg från din bank som visar att du har satt in de nödvändiga 50 000 kronorna i aktiekapital. Dessa pengar är inte en avgift, utan kapital som ska kunna användas i företaget.

Ett aktiebolag måste också ha en styrelse, som består av minst en ordinarie ledamot och en suppleant. Styrelsen ska ha möten, vid vilka det upprättas protokoll. Det är viktigt att det finns formella protokoll, som visar styrelsens beslut. Det finns bra mallar för detta på nätet.

Steg 2 – flytta in firman i aktiebolaget

Enskild firma till aktiebolagNär ditt aktiebolag är registrerat kan det överta den enskilda firmans tillgångar. Den bästa tidpunkten för detta är i början av januari, eftersom du då inte behöver deklarera för ett nytt år. Aktiebolaget köper firmans tillgångar, till marknadsmässigt pris om du vill undvika skatt. Om aktiebolaget övertar firmans skulder blir detta en del av betalningen. Om det finns pengar avsatta i en expansionsfond i den enskilda firman övertar aktiebolaget detta som beskattat kapital. På liknande sätt övertar aktiebolaget den enskilda firmans periodiseringsfonder, med samma antal år till överföring som firman hade.

Det sista steget blir att avveckla den enskilda firman, och upprätta en sista deklaration.

Frågor och svar om enskild firma

Vem kan starta en enskild firma?

Vem som helst kan starta enskild firma, men det underlättar om du har grundläggande kunskaper om ekonomi och redovisning. Ett krav är dock att Skatteverket godkänner dig för F-skatt, och det är inte alla som blir godkända för detta.

Bör jag starta en enskild firma eller ett aktiebolag?

Det finns för- och nackdelar med båda dessa företagsformer. Ett aktiebolag kräver ett startkapital på 50 000 kronor, men en konkurs drabbar inte din personliga ekonomi. I en enskild firma, däremot, är din privatekonomi sammankopplad med företagets – på gott och ont.

Är enskild firma en juridisk person?

En enskild firma är inte en juridisk person. I de fall då firman skulle ha behandlats som en juridisk person företräds den av företagaren, i egenskap av fysisk person. Detta gäller exempelvis i rättsfall där firman är inblandad.

Enskild firma - sammanfattning

  • Enskild firma, även kallat enskild näringsverksamhet, är enkelt att starta.
  • Du som startar bolaget är personligen ansvarig för firmans skulder och avtal. Bolagets organisationsnummer blir detsamma som ditt personnummer.
  • En enskild firma är inte en juridisk person.
  • Om du vill ta in fler personer i företaget måste du omvandla den enskilda firman till någon annan bolagsform.
  • Att omvandla en enskild firma, inte minst till aktiebolag, ger också vissa skattemässiga fördelar.
  • För att omvandla din enskilda firma till aktiebolag måste du först starta ett aktiebolag, och sedan flytta in din enskilda firma i detta bolag.