Med enskild näringsidkare menas den person som driver en enskild firma. Enskild firma är en bolagsform som innebär att en privatperson själv både driver och ansvarar för företaget. Enskilda firmor kräver, till skillnad från aktiebolag, ingen kapitalinsats i uppstartsskedet. Information som är viktig att känna till om bolagsformen:

  • En enskild firma är ingen juridisk person
  • Den enskilda firmans organisationsnummer är den samma som ägarens personnummer
  • Firmans ekonomi är nära sammankopplad med ägarens ekonomi
  • Ägaren till firman ansvarar personligen för firmans skulder
  • Enskilda näringsidkare behöver registrera F-skatt och ansöka om momsregistrering hos Skatteverket
  • Enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga men måste oftast inte ha revisor
  • Enskilda firmor kan inte hyra lokal utan detta görs av ägaren som privatperson

Fördelar och nackdelar med enskild firma

Enskild näringsidkareEnskild näringsverksamhet är ett bra sätt att komma igång med en företagsverksamhet då det inte krävs någon kapitalinsats. Det är en enkel bolagsform som passar den företagare som till exempel vill sälja sina egna tjänster som konsult men som inte planerar att ha några anställda.

Den största nackdelen med bolagsformen är att ägaren, till skillnad från i ett aktiebolag, har ett personligt ansvar för ekonomin i bolaget. Det här innebär bland annat att ägaren aldrig tar ut lön ut bolaget utan istället görs egna uttag och att ägaren personligen ansvarar för eventuella skulder.

Skatt i enskilda firmor

Enskilda firmor behandlas inte som egna skattesubjekt i deklarationen, utan den enskilda firmans vinst redovisas på ägarens deklaration. Firmans hela vinst beskattas på samma satt som lön, det vill säga med 30-50%. Som enskild näringsidkare behöver ägaren själv betala sina sociala avgifter, det vill säga sjuk- och pensionsförsäkring.

Enskilda näringsidkare har dock möjlighet att göra vissa avsättningar, till exempel i periodiseringsfond. Periodiseringsfonden får bestå av max 30% av vinsten används för att jämna ut bolagets intäkter över flera år och beskattas enbart med 22%. Dock behöver kapitalet återföras till bolaget inom sex år.