Om du som privatperson vill starta en näringsverksamhet kan du med fördel välja enskild näringsverksamhet. Det finns både för- och nackdelar med denna form av näringsverksamhet. En fördel är att du enkelt kan starta upp verksamheten utan kostbara investeringar. En nackdel kan vara att du som privatperson är ekonomiskt ansvarig för verksamhetens resultat.

  • En enskild näringsverksamhet drivs av en privatperson
  • Du har personligt ansvar för verksamhetens ekonomi
  • Näringsverksamhetens organisationsnumret är detsamma som ditt personnummer
  • En enskild näringsverksamhet kan inte drivas av en juridisk person
  • En enskild näringsverksamhet kan ha anställda i verksamheten
  • En enskild näringsverksamhet är skyldig att ha en bokföring
  • Du kan ha olika verksamheter i en och samma näringsverksamhet

Fördelar med enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet drivs av dig som privatperson. Du har inga egentliga kostnader när du startar upp ditt företag. Du behöver inte hyra kontor eller liknande om du inte vill utan det går bra att driva hemifrån. Du kan driva många olika verksamheter i samma näringsverksamhet, till exempel hemtjänster, budtjänster och försäljning.

Detta medför att du blir mer mångsidig som näringsidkare men kom ihåg att alla olika delar av din verksamhet skall bokföras gemensamt. En annan fördel är att du även kan ha anställda i verksamheten men då måste du komma ihåg att registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket.

Nackdelar med enskild näringsverksamhet

Den kanske största nackdelen med att driva enskild näringsverksamhet är att du som privatperson är ekonomiskt ansvarig. Detta innebär att det är du som privatperson som står för eventuell hyra av lokal, inköpta inventarier och ingångna avtal. Det är också du som privatperson som är ansvarig om en tvist skulle uppkomma och det blir domstolsärende.

Det finns även möjlighet att teckna en företagsförsäkring, denna kan då ta bort en del av den personliga risken du löper. Sammanfattningsvis är det som så att skulle företaget inte gå med vinst så är det du som privatperson som ansvarar för företagets samlade skulder och utgifter.