När ett pris och ett krav för att utföra ett visst arbete eller leverans ska in inom en viss tid så är en entreprenad ett löfte att detta ska utföras. En entreprenad omfattar både arbetet som ska göras och tiden som arbetet utförs. Oftast innefattar detta större arbeten där man ska bygga något stort, som till exempel när en bro eller när något annat stort bygge ska utföras. Det finns en del olika former av entreprenader. En av dessa former är en utförandeentreprenad, där det är beställaren som har hand om de ritningar eller bygghandlingarna för att utföra projektet. Därefter är det entreprenaden som åtar sig för att slutföra arbetet. En totalentreprenad gör tvärtom och är istället den som har hand om projekteringen samt själva utförandet. Beställaren har gett några enklare beskrivningar men inte exakt hur allt ska gå till.

Fyra andra slags entreprenader

EntreprenadEtt annat slag av entreprenad är en styrd totalentreprenad. Här kan beställaren få mer kontroll på det utförande som entreprenören gör. Entreprenören ansvarar fortfarande över att leverera det som ska levereras, utföras eller byggas, men beställaren har möjlighet att specificera sig angående en del saker. Ett exempel kan vara om entreprenören behöver använda sig av ett speciellt material som vissa saker som ska byggas eller utföras av. Nackdelen med detta kan vara att materialet som blivit valt inte passar men det är dock entreprenören som är skyldig så att allt fungerar som det ska.

Det finns sedan en form av entreprenad som totalentreprenad inom ett industriellt bygg. Om det är inom ett industriellt bygg så får beställaren inte ge några riktlinjer eller grav. Den sista formen av entreprenader är en funktionsentreprenad inom då industriellt bygg. Det är här entreprenören fixar de tekniska lösningarna så att de funktionella kraven blir lösta. Det är då entreprenören som står för den underhåll och drift som utförs och som fortsätter att kosta pengar, även när projektet är avslutat.

Bred definition gällande entreprenader

När man pratar om entreprenader så är det oftast en bred definition när det gäller hur arbetet eller tjänsten som ska utföras. Oftast är det säljaren är den som tar det största ansvaret när det gäller den slutliga produkten eller det sista resultatet. När man pratar om byggbranschen så handlar det om när en person utför ett arbete med sitt eget material eller material som ska användas till installationen. Det mest speciella med entreprenader är att resultatet som entreprenaden gör oftast då blir en fast egendom, så det betyder att det i många fall är omöjligt att lämna tillbaka resultatet.

När man anlitar en entreprenad så skriver man först och främst ett avtal om vad som ska utföras och hur det ska utföras. Här bestämmer man också vad för slags entreprenad det är man ska anlita och ta del av, beroende på hur situationen ser ut. Ska man anlita en entreprenad är det alltså bäst att först se över hur man faktiskt vill att arbetet ska utföras och hur mycket makt man själv vill ha i utförandet och i det slutgiltiga resultatet.