Det finns två sorters entreprenörer och sätt som begreppet används på. Det ena betydelsen är ett företag som tar på sig att ansvara för ett stort projekt oftast inom byggbranschen. Projektet går under benämningen ”entreprenad” och det företag som åtagit sig ansvaret för uppdraget är en entreprenör. Entreprenören ansvarar för hela projektet med allt vad det innebär av material, personal och maskiner som behövs för att färdigställa åtagandet. En annan betydelse som begreppet entreprenör har är en person som är driftig och har nya idéer som skapar inkomstmöjligheter och arbetstillfällen antingen för entreprenören själv eller för flera personer. Den här typen av entreprenörer kan verka inom vilka nischer och områden som helst. Entreprenörskap kan även bedrivas utan vinstintressen och till exempel handla om att driva en ideell organisation och socialt entreprenörskap.

Den historiska entreprenören

En entreprenör kan alltså sägas vara en driftig och kreativ person som genom sina idéer kan generera inkomster och starta företag. Det är intressant att titta på ursprunget till begreppet. Ordet entreprenör var ursprungligen franskt och användes under medeltiden. Då användes begreppet i samband med befälhavare över militärförband och anledningen till det är att kungariken och furstendömen på den tiden inte ägde några egna militära förband utan dessa lades ut på entreprenad. I Sverige kom begreppet i början att syfta på en person som tog ansvar för en teater, alltså en teaterdirektör.
EntreprenörEntreprenörskap kan sammanfattas som förmågan att identifiera möjligheter och bearbeta och förfina dessa så att de kan brukas på bästa sätt. Att vara en entreprenör är att skapa nya lösningar på gamla behov. Entreprenörskap innebär att strukturera om marknader med nya produkter, tjänster och metoder. Ett framgångsrikt entreprenörskap kan resultera i ekonomisk tillväxt. En entreprenör kan även drivas av ideal som inte syftar till ekonomisk vinning i första hand. Man kan säga att en entreprenör är en kreativ person som får saker att hända.

Entreprenörskapet och samhällsresurserna

Entreprenörskapet anses vara den motor som driver samhällen framåt. Den kreativa förmågan som brukar prägla ett entreprenörskap känner inte till några som helst gränser och ett entreprenörskap underordnar sig alltså inga former av status. Det enda som kan begränsa ett entreprenörskap är att de ekonomiska resurserna saknas, de resurser som krävs för att förverkliga de kreativa idéerna. Man har dock förstått entreprenörskapets gränsöverskridande natur och har på politisk väg skapat möjligheter för förverkligande av entreprenörskapets idéer. Tillväxtverket är en av de instanser som finns för att skapa ett gynnsamt entreprenörskapsklimat.

Man har även börjat med att inspirera till entreprenörskap och kreativt tänkande i skolorna. Skolverket har tagit fram planer för hur man ska jobba i skolan för att uppmuntra till kreativt tänkande och till att våga göra något av sina innovationer. Skolverket vill att man redan under skolåren ska få insyn i hur man driver företagande och förverkligar sitt entreprenörskap. Man tror att det är bra för framtiden och för samhällsekonomin att eleverna uppmuntrats till att bejaka den kreativa entreprenören inom sig.