EU:s momsområdeEu:s momsområde är viktigt att ha koll på om du ska exportera varor eller tjänst till länder utanför EU. EU:s momsområde är nämligen inte samma som Europa. Till exempel ligger Åland, Andorra och Island för att nämna några länder utanför detta område och behöver därför momsbeskattas.

  • Export av tjänster och varor inom EU:s momsområde behöver inte bokföra och rapportera moms.
  • Flera länder inom EU har områden utanför momsområdet.
  • Viktigt att ha koll på om du t.ex. säljer prylar över internet.
  • Försäljning till utanför detta område måste deklareras.
  • Norge är inte en del av EU:s momsområde.
  • Färöarna och Grönland ingår inte heller i EU:s momsområde
  • Spanska Kanarieöarna anses ligga utanför EU:s momsområde.

EU-områden utan EU-moms

Det kan alltså vara fall där du ska köpa en tjänst eller en vara från ett land som är med i EU men som inte är en del av EU:s momsområde. Då behöver du deklarera detta genom att fylla i Tullverkets statusbevis T2LF. Detta för att du ska slippa betala tullavgifter.

Detta ska alltså ske i de fall då det är från ett land som är med i EU men som har områden utanför momsområdet. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien har nämligen flera områden som inte skattas på samma vis; bland annat för att det ligger långt från kontinenten Europa.

Vad och vilka som styr momssatsen

Det är EU-direktivet som styr hur moms och beskattning på tjänster och varor ska se ut mellan länderna. Detta för att främja frihandeln mellan länderna. Detta är inget som bestäms på nationell nivå utan istället är det Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol och Europeiska centralbanken som styr över detta.

Momsatsen för respektive land skiljer sig dock åt länderna emellan men det handlar bara om några procentenheter. Handlar det om elektroniska tjänster är momsatsen lite annorlunda, och i många fall högre än för andra tjänster/varor. Bäst är att kolla upp detta separat eftersom detta skiftar från år till år.