EU:s tullområde, eller tullunionen som det också kallas är EU-staternas gemensamma handelsavtal som sätter upp gemensamma tullar och handelshinder. Detta är en viktig del av den Europeiska Unionens ekonomiska samarbete, och är en förutsättning för andra viktiga aspekter av unionen, så som den inre marknaden.

  • EU:s tullunion är en viktig del av EU samarbetet
  • Tullunionen tar bort tullar mellan medlemmar i unionen
  • Tullunionen sätter gemensamma tullar med handel utanför EU
  • Den Europeiska Kommissionen sluter handelsavtal för alla tullunionens medlemmar
  • Turkiet, Andorra och San Marino är med i tullunionen utan att vara med i unionen
  • Sju områden inom EU-länder är undantagna tullunionen
  • Tullunionen är menad att öka handel mellan medlemsstater

Vilka är med i tullunionen

EU:s tullområdeFörutom alla EU-länder så är tre länder som inte är med i EU medlemmar. Dessa är Andorra, San Marino och Turkiet som genom särskilda avtal ingår i tullunionen. Men till skillnad från EU medlemmarna gör man med dessa länder undantag för vissa typer av varor.

Det finns sju områden som är del av EU-länder som ändå undantas tullunionen. Dessa gäller en tysk och en italiensk enklav inom Schweiz, som alltså inte är med i unionen. De gäller även de spanska städerna Ceuta och Melilla på den Nordafrikanska kusten, samt det brittiska Gibraltar.

Varför en tullunion?

En viktig aspekt av tullunionen är att den Europeiska Kommissionen får i uppgift att sköta internationella handelsavtal. Innan tullunionen hade det varit upp till varje enskild nation att försöka förhandla till sig bäst avtal. Nu är det alltså kommissionens uppgift att för alla medlemsländer sluta avtal med t.ex. WTO.

Tullunionen är en viktig del av den europeiska integrationen. Genom att ta bort hinder för handel vill man skapa en gemensam och rättvis marknad för alla unionens medlemmar. En annan viktig aspekt är att kommissionen har som följd av sin storlek större kapacitet att förhandla bättre internationella avtal än de enskilda nationerna.