När någon, en borgenär, behöver hjälp med att driva in en skuld, finns det en möjlighet att vända sig till kronofogden för att få in sina pengar. Kronofogden gör då en utredning hur och om den skuldsatte, gäldenären, kan betala sina skulder. Där ingår att utreda vilka tillgångar gäldenären äger. När utredningen är klar, tar kronofogden ställning till vilken egendom som har ett ekonomiskt värde och av de sakerna kan kronofogden göra en utmätning. Utmätning betyder, att kronofogden beslutar att den skuldsattes ägodelar ska ska användas för att betala av skulden. Det som kronofogden utmäter, säljs på deras auktion eller via anbud. Det kallas för exekutiv auktion. Sedan går pengarna till den eller de som inte fått betalt. Kronofogden måste vara opartisk. Därför får ingen som är anställd av Kronofogden köpa något på exekutiv försäljning.

Varianter av försäljning

Det finns väldigt många olika anledningar till vad som kan resultera i utmätning och försäljning. Det finns också många sorts ägodelar som kan vara aktuella för försäljning. Det som säljs på en exekutiv auktion kan alltså vara allt möjligt: bilar, båtar, smycken, konstverk, fastigheter, bostadsrätter, och mycket mer. Varorna värderas och läggs ut på nätet. Om en fastighet ska säljas på exekutiv auktion, är det allra vanligast att det sker via kronofogden, men i särskilda fall kan också en mäklare ta hand om försäljningen. Då kallas det för en underhandsförsäljning.
Exekutiv auktion
Ibland kan en exekutiv försäljning göras även fast egendomen inte utmätts. Det kan vara så att en konkursförvaltare krävt att egendom ska säljas exekutivt, till exempel för att kunna få ut konkursarvode och kostnader för vård av fastigheten. En bostadsrättsförening kan också ansöka om att en bostadsrätt ska säljas exekutivt. Det går bara att ansöka om tvångsförsäljning av en bostadsrätt om ägaren av bostadsrätten förlorat sin rätt att använda lägenheten genom att allvarligt missköta sig som bostadsrättsinnehavare. Exempel på detta kan vara att vanvårda lägenheten, hyra ut den i andra hand utan lov eller inte betala sina avgifter till föreningen.

Så går det till

Alla varor som kronofogden beslutar att sälja genom exekutiv försäljning, kan hittas på deras hemsida. Att ge bud på saker såsom konst, leksaker, antikviteter eller vad det nu kan vara, görs på nätet och budgivningen har ett slutdatum. En fastighet visas vid ett tillfälle och säljs sedan ett bestämt datum genom auktion. Efter det värderas priset och kronofogden beslutar om priset är tillräckligt för försäljning. De pengar, som försäljningen gett, går till betalning av skulder eller till olika ersättningar, ekonomiska krav, utgifter och andra kostnader.

Pengarna som kommit in genom försäljningen delas vanligtvis upp mellan olika obetalda skulder, så att de blir helt betalda eller åtminstone minskar. En exekutiv auktion kan upphävas eller stoppas, om den skuldsatte på något sätt får fram pengar som täcker skulden. Det kan också finnas andra så kallade synnerliga skäl som gör att kronofogden inte säljer ägodelar med tvång. Alla dessa beslut måste fattas av någon ansvarig handläggare på kronofogden. Om det efteråt kommer fram att en försäljning skett på felaktigt vis, kan det dock vara svårt att rätta till det.