En expeditionsavgift är en avgift företag tar ut när en kund beställer något. Den kan tas ut för lite olika saker och också kallas för olika saker. I vissa fall kan man till exempel se att den kallas fakturaavgift, orderavgift, behandlingsavgift och just expeditionsavgift. Avgiften kan också variera i storlek.

Oavsett om en kund köper en fysisk vara eller ska ta ett lån kan företaget lägga på en expeditionsavgift. Den ska vara rimlig och kan förekomma oavsett om kunden handlar i butik, via internet, och oavsett om denne betalar via autogiro, direktbetalning eller genom kontanter. Avgiften måste dock alltid framgå på kvitto eller faktura.

När är expeditionsavgifter relevanta för en företagare?

Expeditionsavgifter är relevanta för de flesta företagare oavsett vilka lån, tjänster eller varor som säljs eller förmedlas. Det är alltid tillåtet att ta ut en fakturaavgift eller expeditionsavgift så länge det framgår av avtalet som kunden godkänner eller tecknar. Avgiften läggs till på fakturan.

Om en kund beställer en dator från ett företag kan det till exempel vara relevant att lägga på en expeditionsavgift för att täcka de kostnader som blir av att ta emot och behandla ordern, plocka varorna och packa dem i emballage. Expeditionsavgiften ska alltså täcka alla kostnader som blir kring kundens köp.

Frågor och svar om expeditionsavgift

 • Får ett företag ta ut en expeditionsavgift?
  Ja, ett företag får alltid ta ut en expeditionsavgift. Den ska framgå av det avtal kunden godkänt och den ska läggas till på fakturan eller kvittot. Avgiften ska täcka administrativa kostnader i samband med att en kund tar ett lån eller köper något.
 • Varför är expeditionsavgifterna olika höga?
  En expeditionsavgift ska vara rimlig men det finns inga bestämmelser för hur hög eller låg den får vara. Som företagare kan man alltså ta ut hur hög avgift man vill så länge den är rimlig, och kunden kan inte få reda på vad avgiften egentligen går till.
 • Hur informeras kunden om expeditionsavgiften?
  När kunden köper en vara, tecknar ett lån eller liknande ska denne alltid godkänna ett avtal. I det här avtalet ska det alltid står med att en expeditionsavgift tillkommer och hur pass hög den är. Var i avtalet det ska stå finns det dock inga regler för.
 • Kan en kund vägra betala avgiften?
  Om en kund har godkänt ett avtal där det står med att en expeditionsavgift läggs till kan denne inte avstå från att betala avgiften. Om kunden inte betalar kan företaget lägga till påminnelseavgifter samt ytterligare expeditionsavgift för att skicka ut en påminnelse till kunden.
 • Har expeditionsavgifter funnits länge?
  De första expeditionsavgifterna togs ut under början av 1990-talet. Konsumentombudsmannen var emot dem och konsumenterna skulle inte betala var rådet då. I dag är det annorlunda. Så länge kunden får reda på avgiften i förväg när avtalet godkänns är expeditionsavgifterna också godkända av konsumentombudsmannen så länge de är rimliga.

Expeditionsavgift - Sammanfattning

 • Expeditionsavgiften är tillåten att tas ut så länge den är skälig och framgår av avtalet
 • Avgiften kan kallas för olika saker men ska användas för att täcka administrativa kostnader med mera
 • Alla typer av företag kan lägga till expeditionskostnader för alla sorters köp oavsett hur de behandlas eller betalas av kunden