Handel är en del av länders överlevnad när det kommer till ekonomi och då pratar man främst om export och import. Då varje land befinner sig på olika platser i världen gör det att landet har olika förutsättningar för att exempelvis odla grönsaker. Därför använder sig alla länder av export som innebär försäljning av varor utanför landets gränser. Många länder livnär sig på denna typ av försäljning då det kanske finns ett överflöd av just paprikor i Spanien medan Sverige inte kan odla dessa själva under vinterhalvåret. Att sälja produkter och varor är något som ger mer liv till ett annat lands kultur och gör utbudet mer obegränsat. Självklart finns det lagar som måste följas vid denna typ av försäljning då det alltid finns en smittorisk när ett land mottar livsmedel från ett exportland.

Export inom EU

Länder som är med i EU har fri export sinsemellan vilket gör att det inte tillkommer några tullavgifter. När det pratas om export för EU-länder så innebär det att ett EU-land kanske väljer att göra export av varor till USA som är ett icke EU-land. För export från Sverige till ett så kallat tredje land måste en exportdeklaration lämnas in till Tullverket och den skall lämnas in elektroniskt. Inom EU finns det som sagt inga tullar mellan länderna utan där kan export av varor ske fritt.

Export

Det är viktigt att känna till exportvillkoren då vissa varor och produkter kan stoppas i en del länder med hänsyn för miljö, hälsa och säkerhet. Exempelvis på varor som kan stoppas är narkotikaklassad medicin och vapen som behöver en deklaration för att export av denna typ av vara skall vara giltig och godkänd. Många exportvaror behöver genomgå transitering som innebär att de behöver transporteras genom ett annat EU-land. Till exempel transporteras kött och andra matvaror med lastbil vilket gör att de kanske åker genom Tyskland innan de kommer till Sverige.

Bra att tänka på

När det kommer till enstaka exportprodukter som skall skickas inom EU kan det krävas att de behöver en CE-märkning. Denna märkning är till för att produkten uppfyller vissa satta krav samt att kontroller är utförda. På Konsumentverkets sida kan du hitta en lista på de produkter som behöver märkas. Skulle din produkt inte stå med betyder det att den inte skall märkas och viktigt att komma ihåg är att en felmärkt produkt ej kan säljas. Exempel på produkter som inte skall märkas är barnartiklar, nappar och barnvagnar eftersom de ska säkerhetskontrolleras på andra sätt.

För produkter som skall märkas är det viktigt att de också har en EG-försäkran vilket är ett dokument som fylls i av säljaren. Själva CE-märkningen skall vara fullt synlig på produkten och hålla hela produktens livslängd. Export av levande djur har en del regler som du måste följa då det finns risk för spridning av sjukdomar. Till exempel behöver du som säljer ett djur ha ett giltigt hälsointyg samt att EU har ett avtal med det land som djuret skall till.