Ska man skicka en vara till ett land utanför EU så kallas det för att exportera. Det är all typ av försändelse så som gåvor eller försäljning. Man behöver inget tillstånd för export, men vid frakt av vissa varor kan det krävas frakttillstånd. Vid sådan varuexport måste man lämna in en exportdeklaration till Tullverket.

Exportdeklaration

  • All försändelse till länder utanför EU kallas för export.
  • Det behövs inget tillstånd för att börja exportera, men vissa varor behöver särskilt frakt-tillstånd.
  • När man ska exportera varor utanför EU så behöver man skicka in en exportdeklaration.
  • En exportdeklaration skickas in till Tullverket elektroniskt eller via blankett.
  • Man kan lämna in sin exportdeklaration via ett ombud eller göra det själv.
  • Innan man postar är det viktigt att se över bestämmelser för landet man postar till.
  • Det kan vara olika bestämmelser och regler för olika länder.

Hur gör man om man vill exportera?

Innan man ska exportera varor så behöver man ta hänsyn till att vissa varor kan omfattas av restriktioner eller till och med är förbjudna i det landet man ska posta till. Ett exporttillstånd för sådana varor behandlas och beviljas av den myndighet som förvaltar tillstånden.

Exempel på varor som kan komma att kräva exportdeklaration är bland annat: Frakt av miljöfarliga ämnen och kemiska restavfall, vapen och annat som kan klassas som allmän hälsofara. Därefter så registrerar man sitt företag för exporthandel hos Tullverket och får då ett EORI-nummer så att man finns med i Tullens export system.

Restriktioner och krav vid export.

Varför man behöver använda sig av importrestriktioner är just på grund av miljöhänsyn för natur och människors hälsa och säkerhet. Till stor del finns dessa krav för att förhindra spridning av sjukdomar från djur och växter till andra länder och vissa jordbruksprodukter har särskilda restriktioner gällande export.

Vid djurtransport t.ex. så finns det vissa regler som måste följas. Djuren som fraktas måste följa de hälsokrav som finns och i vissa fall måste djuren sättas i karantän innan de kan exporteras. Djuren måste också vara vaccinerade och genomgående kontrollerade av veterinär med intyg.