ExportdeklareraOm du ska exportera en vara till ett land utanför EU så behöver du först lämna en exportdeklaration till tullverket. När man exporterar varor ut ur EU behöver man också lämna en föranmälan hos en tullmyndighet. Det går lika bra att exportdeklarera själv som att ta hjälpa av ett ombud.

  • Lämna deklarationen själv eller ta hjälp av ett ombud
  • Varor som förs ut ur EU ska även föranmälas
  • Uppgifterna som behövs för en föranmälan finns i exportdeklarationen
  • Exportdeklarationen skickas in elektroniskt via tulldatasystemet EDI eller TID
  • Det går också bra att ta hjälp av ett ombud när man ska deklarera
  • Ombud som anlitas för exportdeklarering måste vara registrerade hoss tullverket
  • Efter att deklarationen är gjort för man ett unikt tull-id för sändningen

Direkt eller indirekt export

En vara kan klassas som en direkt eller indirekt export. Klassificeringen beror på var exporten anmäls och var din vara lämnar EU. Indirekt export betyder att du anmäler exporten i ett land men att vara sedan lämnas EU från ett annat land. Med andra ord ligger exporttullkontoret och utförseltullkontoret alltså i olika länder.

Direkt export är när dessa kontor ligger i samma land. Till exempel om du anmäler exporten i Sverige och varan transporteras från Sverige och ur EU. En export räknas även som direkt som varan transporteras till en annan ort inom EU för export, förutsatt att transporten inte avslutas med vägtransport och går under ett transportavtal.

Vad är klarering?

Tullverket godkänner de exporter som görs. För att din export ska bli godkänd så behöver du begära klarering, vilket man gör på exporttullkontoret. På exporttullkontoret visar du upp ditt unika tull-id för försändelsen (ett tull-id får man då deklarationen är gjord), din vara samt eventuella licenser eller tillstånd.

När tullverket har godkänt och klarerat din export får du ett exportföljedokument, även kallat EAD. EAD dokumentet visas sedan upp på det utfartstullkontor där din vara lämnar EU. Det går i vissa fall att begära klarering vid utfartstullkontoret, förutsatt att värdet på dina varor inte överstiger 3000 euro eller omfattas av något förbud.